Zoeken
Praktijkvoorbeeld
11 september 2019

Experiment: de evolutietheorie doceren op drie manieren

Een thema dat vaak voor controverse zorgt, is de evolutietheorie van Darwin. Regelmatig horen leerkrachten van hun moslimstudenten dat ze de evolutietheorie absoluut weigeren te aanvaarden. Als leraar vraag je je dan of hoe je hier het best mee omgaat. Een interessant experiment hierover werd uitgevoerd in een Gentse secundaire school.

Een leerkracht zedenleer had drie keer over de evolutietheorie gesproken, voor drie verschillende groepen studenten. In elke groep nam ze een andere houding aan:

Bij de eerste groep stelde ze zich autoritair op: ‘Het is zo en niet anders, discussiëren heeft geen zin’.

Bij de tweede groep stelde ze zich matig op: ‘Dit is hoe de wetenschap het ziet. Haar visie is correct, maar je hebt het recht om jouw mening te ventileren’.

De derde groep kreeg de lesinhoud op een niet opdringerige manier uitgelegd: ‘De wetenschap ziet het zo, dit zijn de argumenten, maar we kunnen er rustig over van mening verschillen’.

Na iedere les werden de drie groepen ondervraagd door een andere leerkracht. De stijl van de leerkracht, mate van toegevoegde kennis, kijk op Charles Darwin en zijn evolutietheorie werden één per één bevraagd.

De eerste groep reageerde op alle vragen eerder negatief, soms ronduit vijandig. Vooral de moslims verwierpen zowel de stijl als de inhoud van de les. Ze ventileerden meerdere clichés, vooroordelen en misverstanden over evolutie en wetenschap, van ‘Het kan niet dat wij van de apen afstammen’ tot ‘Ik vind dit allemaal saai en dikke zever’. Ze voelden zich buitenspel gezet en niet gerespecteerd.

De tweede groep reageerde verschillend. De lesinhoud riep weerstand op, maar ze stonden er meer voor open en ze apprecieerden de stijl van de leerkracht.

Enkel de derde groep vertoonde enige pedagogische vooruitgang: de studenten konden hun mening geven, de leerkracht gaf hen de ruimte en luisterde oprecht. Deze studenten stonden open voor wat de leerkracht hen vertelde, ook al botste dit met hun overtuigingen, zelfbeeld en identiteit. Maar ze hadden zich tenminste niet meteen teruggetrokken in hun loopgracht.’

(Uit: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/11/27/_het_kan_niet_datwijvandeapenafstammenoftoch-johanbraeckman-1-2829198/).

Tips voor het lesgeven over de evolutietheorie

Ontdek hier ook de tips waarin uitgelegd wordt hoe je in een casus als deze best een dialoog kan opstarten.