Zoeken
Praktijkvoorbeeld
11 september 2019

Jongeren weigeren één minuut stilte na aanslagen

Na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016, werd er in verschillende scholen een minuut stilte gehouden als steunbetuiging voor de slachtoffers. Enkele scholen werden geconfronteerd met een groep jongeren die weigerden om aan deze minuut stilte deel te nemen. De reacties van de jongeren waren in de verschillende scholen gelijkaardig: ze gaven aan dat de slachtoffers ‘dit verdiend hadden’. Schooldirecties en leerkrachten reageerden verbaasd en verontwaardigd.

De aanpak van de verschillende scholen die hiermee geconfronteerd werden, was totaal verschillend. Een deel van de scholen verplichtte alle jongeren om deel te nemen aan de minuut stilte, terwijl andere scholen voorafgaand een dialoogmoment hielden waarin zonder oordelen gevraagd werd naar de achterliggende motivaties en argumenten. Uit deze dialogen bleek dat de jongeren die weigerden om deel te nemen daarvoor duidelijke ethisch gemotiveerde argumenten hadden: ‘Het is niet eerlijk dat we enkel een minuut stilte houden voor de slachtoffers uit België. In Syrië en Irak vinden dagelijks aanslagen plaats, en niemand ligt daar wakker van.’ Verschillende scholen beslisten daarop één minuut stilte te houden voor alle slachtoffers.

Uit de Kijkwijzer Democratische Dialoog
Lees hier de volledige kijkwijzer