Zoeken
Praktijkvoorbeeld
09 september 2019

Leerlingen tijdens ramadan begeleiden

Wanneer leerlingen op school aangeven dat ze meedoen aan de ramadan, stuit dit vaak op heel wat bezorgdheid. Zeker wanneer het om jonge kinderen gaat kan die bezorgdheid omslaan in onbegrip of spanningen, tot zelfs incidenten. Emilie Le Roi, co-auteur van het boek ‘Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord’, bekijkt in dit filmpje hoe leraar of directie kunnen omgaan met deze situatie.

Contact nemen met de ouders is daarbij van primordiaal belang. Zeker bij jonge kinderen is het belangrijk om te kijken of de ouders wel op de hoogte zijn van de keuze van hun kinderen. Vermijd daarbij te oordelen, maar focus op wat kan en mag.

Concrete tips zijn het gebruik van een tipblad, dat samen met moslimouders werd opgesteld, of het uithangen van een feestkalender, waarop elke leerling alle belangrijke feesten kan zetten. Op die manier kan makkelijk extra aandacht aan het gebeuren worden besteed en kan uitleg worden gegeven aan de hele klasgroep.