Zoeken
Praktijkvoorbeeld
09 september 2019

Omgaan met weigering deelname aan zwemles

Omgaan met weigering deelname aan zwemles

Hoe ga je als school om met een leerling die weigert deel te nemen aan de zwemles? Hoe ga je in gesprek zonder in conflict te verzanden? Ook pedagogisch begeleider Chris Wyns werd met die vraag geconfronteerd. Hij geeft enkele tips mee.

Wyns: ‘Verval niet in oordelen op voorhand. Ga er dus niet van uit dat de vraag sowieso om een bepaalde reden gesteld werd. Er is geen garantie dat dit effectief zo is. Ga in dialoog met ouders en leerling en ga op zoek naar de achterliggende nood. Zo stel je de vraag scherp.’

Zo bleek in dit specifieke geval de vraag te zijn gesteld omwille van een puur fysieke reden: het meisje was het laatste jaar wat kilo’s aangekomen en voelde zich niet goed in haar vel. In samenspraak is het meisje uiteindelijk wel mee gaan zwemmen. Maar werd er klassikaal gewerkt aan verbinding en veiligheid.’