Zoeken
Praktijkvoorbeeld
09 september 2019

Verliefdheid leidt tot polarisatie tussen gemeenschappen

Polarisatie kan leiden tot conflicten. Maar conflicten kunnen ook leiden tot polarisatie. Zo mondde een aanvaring tussen twee meisjes uit in een hoogoplopende polarisatie tussen de Portugese en de Marokkaanse gemeenschap op school. Een dialoogcoach biedt uiteindelijk een uitweg.

De concrete aanleiding voor het hele gebeuren was nochtans eerder onschuldig van aard.  Directrice Karin Heremans vertelt: ‘Een katholiek meisje uit het vierde jaar zei tegen haar beste vriendin dat ze zich uit liefde voor een moslim wilde bekeren tot de islam. Een moslimmeisje mengde zich in het gesprek en stelde dat bekeren niet mag uit liefde, maar enkel uit overtuiging.’

Er ontspint zich een heftige ruzie. Leerkracht en leerlingenbegeleider komen tussenbeide, er volgen gesprekken, en het idee leeft dat de rust is weergekeerd. Tijdens de daaropvolgende vakantie laait de discussie via de sociale media weer op.

‘Iets wat heel klein begonnen was, leidde na de vakantie tot een polarisatie tussen een Portugese en een Marokkaanse gemeenschap binnen de school. Beide groepen hadden hun familieleden geronseld en het was dan ook echt schrikken toen ze allemaal weer naar school kwamen om hun zeg te doen en de polarisatie allemaal maar groter werd’, vertelt Heremans, ‘De verliefdheid en de bekering kwamen daarbij helemaal niet meer voor in het conflict.’

Een uitweg is broodnodig. Aan het hand van het denkkader van Bart Brandsma wordt een strategie uitgestippeld. Ze zullen proberen de twee pushers weer naar het midden te trekken om zo ook de joiners te doen volgen.

Voor het gesprek wordt een beroep gedaan op een dialoogcoach. Via conflictbemiddeling sluiten beide meisjes uiteindelijk vrede. Ze ondertekenen zelfs een formele overeenkomst.

Heremans besluit: ‘De twee pushers hadden vrede gesloten. De joiners bleven wel nog gedurende een aantal weken elkaar benaderen. Maar doordat de pushers geen acties meer ondernamen, is alles uiteindelijk uitgedoofd en is iedereen weer naar het midden gegaan.’