Zoeken
Praktijkvoorbeeld
09 september 2019

Weigering deelname kennismakingsmoment met imam

In de nadagen van de aanslagen in Brussel en Zaventem, organiseerde een school een kennismakingsmoment met een imam. De imam zou in gesprek gaan met de leerlingen van de derde graad. De directie kreeg een brief van een ouder waarin die stelde dat diens kind niet mocht deelnemen aan het contactmoment.

De directie neemt contact met Chris Wyns, pedagogisch begeleider bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Samen spreken ze af dat de directie de ouders zou uitnodigen voor een gesprek, samen met de leerling en de organiserende leraar.

Wyns vertelt: ‘Men is rond de tafel gaan zitten en iedereen heeft zijn argumenten kunnen presenteren. Vanuit het algemene opvoedingsproject en de leerplandoelstellingen is toen gezocht naar consensus. Uiteindelijk zijn de ouders meegegaan in de gedachte dat het moment bijdroeg aan de opvoeding tot kritisch burgerschap van alle jongeren, en dat bepaalde ideeën niet mochten worden uitgesloten worden, zeker niet wanneer die in dialoog werden uitgewisseld. Uiteindelijk heeft de leerling wel deelgenomen aan het contactmoment met de imam.’