Zoeken

Doelgroep: Ambtenaar of politicus

Vormingsaanbod Ambtenaren: Agentschap Integratie & Inburgering

Meer info

Vormingsaanbod voor ambtenaren: VVSG

Meer info

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

De maatschappelijke spanningen rond de intocht van Sinterklaas werden in Nederland vanuit het denkkader van Bart Brandsma benaderd. De handreiking biedt houvast aan bestuurders, ambtenaren en communicatieadviseurs.

Meer info

Hoe lokale besturen preventief kunnen optreden tegen polarisatie – Khalid Benhaddou

Vanuit zijn ervaring als radicaliseringsexpert en imam geeft Khalid Benhaddou mee wat steden en gemeenten kunnen doen om preventief succesvol op te treden tegen polarisatie.

Meer info

Handreiking: omgaan met maatschappelijke spanningen in wijken

Een dossier met achtergrondinformatie en praktische tips voor professionals en beleidsambtenaren, opgesteld door het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Meer info

Rapport polarisatie en aanpakken in het jeugddomein

Het Verwey-Jonker Instituut voerde samen met het Nederlands Jeugdinstituut een verkenning uit naar oplopende maatschappelijke spanningen en polarisatie in het jeugddomein.

Meer info

Polarisatie: do’s en don’ts voor jongerenwerkers

Hoe kan je als jongerenwerker verschillende groepen in de buurt verbinden? KIS stelde enkele do's en don'ts op.

Meer info

Handleiding: van polarisatie naar verbinding in buurten

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen?

Meer info

‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

Het Vlaams Vredesinstituut wil met dit boek internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen.

Meer info

Nederlandse jongeren over polarisatie

De Nationale Jeugdraad schreef in 2017 een rapport over polarisatie in Nederland vanuit de beleving van jongeren.

Meer info

Burgemeester Bart Somers over de lokale aanpak van polarisatie in Mechelen

Voor de aanpak van polarisering en radicalisering kan de stad een positief trackrecord voorleggen.

Meer info

Polarisatiemapping: sociale media een splijter of verbinder?

John Rozema (HowAboutYou) en Ad Schalkx (Semantix) willen via big data polarisatie in kaart brengen.

Meer info