Zoeken

Doelgroep: Onderwijsprofessional

Hoe omgaan met polarisatie in de klas?

Leerkracht Angelique Hoogstoel geeft haar inzichten over hoe je gepolariseerde thema's kan bespreken in een diverse klaspraktijk.

Meer info

Hoe geef je les over de Holocaust in een multiculturele klas?

Lesgeven over een gepolariseerd thema is niet evident, en zeker niet wanneer conflicterende perspectieven actief botsen in de klasomgeving. Docenten die lesgeven over de Holocaust aan multiculturele klassen moeten zich voorbereiden op de mogelijke perspectieven die hun leerlingen kunnen meenemen naar de klas.

Meer info

Euroguide: Nieuwe handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren

Het GO! ontwikkelde, in samenwerking met de European Foundation for Democracy & Ceapire en met steun van de Europese Commissie, de EUROGUIDE, een (interactieve) handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren.

Meer info

No Cap: Hoe kan je leerlingen kritisch leren omgaan met informatie?

Meer info

EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen

Jongeren worden voortdurend met verschillende meningen geconfronteerd. Zo hoort het ook in een democratische samenleving. Alleen laaien de emoties soms hoog op bij meningsverschillen en kunnen tegenstellingen leiden tot conflict en zelfs geweld. Daarom is er de EDUbox Wij-zij-denken: om jongeren in de klas te laten oefenen in het omgaan met meningsverschillen.

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Stefanie Van Brussel maakte samen met derdegraads leerlingen een bijzondere denkoefening in een poging een zeer geladen ontwerp te ontmijnen en bespreekbaar te maken vanuit verschillende perspectieven.

Meer info

Struisvogel Sessie maakt morele dilemma’s behapbaar

Wat doe je als een jongere niet wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? Hoe reageer je als een leerling homofobe scheldwoorden gebruikt? De tool ‘Struisvogel Sessie’ helpt om het gesprek aan te gaan over dit soort situaties die vaak leiden tot morele dilemma’s.

Meer info

Richt je als school een gebedsruimte in?

Hoe ga je als school om met de vraag om te kunnen bidden op school? Niet door meteen een gebedsruimte in te richten, stelt imam en expert Khalid Benhaddou.

Meer info

Aanpak sociale polarisatie na gevecht in school

De sociale context waarin jongeren opgroeien staat soms in schril contract met elkaar. In een Antwerpse klas mondde een groeiende sociale polarisatie uit in een groepsgevecht.

Meer info

Dimokritos Kavadias over polarisatie in het Brussels onderwijs

Dimokritos Kavadias licht het opzet én de eerste resultaten van DEBEST toe. Dit onderzoeksprogramma spitst zich toe op polarisering, radicalisering, extremistische ideologieën, superdiversiteit in het metropolitaans Brussels onderwijs.

Meer info

Rapport polarisatie en aanpakken in het jeugddomein

Het Verwey-Jonker Instituut voerde samen met het Nederlands Jeugdinstituut een verkenning uit naar oplopende maatschappelijke spanningen en polarisatie in het jeugddomein.

Meer info

Vormingsaanbod voor 3de graad secundair: Stampmedia

Meer info

Partijpolitieke polarisatie in de klas

Een leraar wordt tijdens een les rond migratie geconfronteerd met een leerling waarbij alleen al het woord ‘Koerden’ werkt als een rode lap op een stier.

Meer info

Handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’

De handleiding van de Nederlandse Stichting School & Veiligheid helpt docenten bij het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas.

Meer info

‘Deïslamiseer’ probleemgedrag bij moslimleerlingen

Hoe ga je om met een moslim die een bepaalde uitspraak doet of gedrag vertoont dat afwijkt van de norm? Ga je dit automatisch kaderen in het licht van diens religieuze identiteit?

Meer info

Schoolinspecteur bemiddelt tussen jongeren en politie

Schoolinspecteur Fabio Carzedda (politie CARMA) is een bemiddelaar. Met een mix van toegankelijkheid en autoriteit ontmijnt hij conflicten tussen jongeren en politie.

Meer info

Kunstproject: leer je leerlingen op een andere manier kennen

Hoe kan je tot een gesloten leerling doordringen? Een kunstproject levert onverwacht verrassende resultaten op. Leerling Ilias getuigt.

Meer info

Racisme bij ouders: hoe reageer je?

Racistische reacties kan je ook bij ouders aan de schoolpoort tegenkomen. Hoe reageer je als school op zo’n incident? Klasse stelde 8 tips op.

Meer info

Normaal Radicaal. Webinars over radicalisering en identiteit

In deze reeks van drie webinars neemt het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie het radicalisatie-verschijnsel onder de loep, en werpt het enkele kritische vragen op.

Meer info

Digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag’

Deze online tool helpt leraren in het middelbaar onderwijs om het gesprek aan te gaan over maatschappelijke spanningen binnen de school.

Meer info

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas

Dit boek van Maarten Van Alstein biedt een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie.

Meer info

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. Deze infofiche reikt mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Meer info

Infofiche ‘Controversiële onderwerpen in het leerplan’

Deze infofiche biedt enkele pedagogische en didactische handvatten aan, voor het lesgeven over onderwerpen als koloniaal geweld, de Holocaust of de evolutietheorie.

Meer info

Infofiche ‘Reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies’

Hoe reageer je op confronterende uitspraken? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert, terwijl je toch probeert een gesprek aan te gaan?

Meer info

Complotdenken in de klas: praktische tips voor docenten

De Nederlandse Anne Frank Stichting stelde samen met Stichting School & Veiligheid een aantal praktische tips en suggesties op.

Meer info

Via ‘Democratische Dialoog’ naar een verbindend gesprek

Een Democratische Dialoog is een verbindende en onderzoekende dialoog over een moeilijk bespreekbare kwestie.

Meer info

Tips voor het lesgeven over de evolutietheorie

Sommige leerkrachten ervaren al stress op voorhand als ze weten dat ze de evolutietheorie moeten uitleggen aan jongeren.

Meer info

Experiment: de evolutietheorie doceren op drie manieren

Als leraar vraag je je af hoe je best de evolutietheorie doceert. Een interessant experiment hierover werd uitgevoerd in een Gentse secundaire school.

Meer info

Polariserende uitspraken monden uit in conflict. Wat doe je als leraar?

Soms kan het behandelen van een bepaald onderwerp tijdens de les al genoeg zijn om polariserende uitspraken te ontlokken aan een leerling.

Meer info

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s

Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren.

Meer info

Klas Op Stelten: Webinars over controverses op school

Bekijk een dubbel webinar rond controverses in de klas en op school, met concrete aanwijzingen om constructief om te gaan met leerstof die controverse kan oproepen.

Meer info

Identiteit in de aanslag: onderzoeksrapport Awel

De terreuraanslagen van Parijs, Brussel en Zaventem en Manchester hebben de jongeren die jongerenhulplijn Awel contacteerden emotioneel geraakt. Awel schreef hier een onderzoeksrapport over.

Meer info

Nederlandse jongeren over polarisatie

De Nationale Jeugdraad schreef in 2017 een rapport over polarisatie in Nederland vanuit de beleving van jongeren.

Meer info

Omgaan met moslimleerlingen die niet meegaan op uitstap

Ouders met een moslimachtergrond sturen soms hun kinderen niet mee op meerdaagse schooluitstappen. Uitzonderlijk kan dit aanleiding geven tot een onderhuids groeiende polarisatie.

Meer info

Preventieve aanpak op school na couppoging in Turkije

De mislukte staatsgreep in Turkije in juli 2016 dreigt de relaties tussen verschillende gemeenschappen in het Antwerpse Atheneum te vertroebelen. De directrice grijpt in.

Meer info

Hoe gaan gidsen in Kazerne Dossin om met polarisatie?

Als gids in Kazerne Dossin kan je je nu en dan verwachten aan gepeperde uitspraken. Hoe ga je daar als gids best mee om?

Meer info

Kiezen tussen offerfeest of eerste schooldag

In 2017 viel de eerste dag van het nieuwe schooljaar samen met het Offerfeest, een belangrijk feest binnen de islam. Hoe kunnen scholen best reageren?

Meer info

Vraag naar halal verdeelt lerarenkorps

Enkele ouders vragen halalvoeding voor hun kinderen te voorzien tijdens een kennismakingsdriedaagse. Er ontstaat onenigheid binnen het lerarenteam.

Meer info

Uitsluiting leerling met epilepsie van schoolreis

Een leerling wordt omwille van zijn epilepsie gevraagd niet mee te gaan op schoolreis. De posities tussen school en ouders verharden en de gesprekken lopen helemaal vast.

Meer info

Varkensvlees tijdens kookles met moslimjongeren

Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje wat de regelgeving hierover zegt, en hoe scholen zich hierop kunnen voorbereiden.

Meer info

Seksuele vorming geven aan moslimjongeren

De lessen rond seksuele en relationele vorming zorgen bij leerling én leerkracht al gauw voor het schaamrood op de wangen. Emilie Le Roi, auteur van 'Halal of niet?', geeft enkele tips mee.

Meer info

‘Wij zijn in oorlog’. Directrice blijft in het midden tijdens polarisatie

Tijdens een felle, polariserende discussie liet Karin Heremans zich niet in de rol van pusher duwen, maar bleef ze in het midden staan.

Meer info

Verliefdheid leidt tot polarisatie tussen gemeenschappen

Een aanvaring tussen twee meisjes mond uit in een hoogoplopende polarisatie tussen de Portugese en de Marokkaanse gemeenschap op school.

Meer info

Verbod op spaghettibandjes niet nageleefd

Op een school ontstaat heisa wanneer meisjes het niet naleven van het verbod op spaghettibandjes aanklaagden.

Meer info

Weigering deelname kennismakingsmoment met imam

Pedagogisch begeleider Chris Wyns gaat samen met alle partijen in dialoog, op zoek naar een oplossing.

Meer info

Omgaan met weigering deelname aan zwemles

Hoe ga je als school om met een leerling die weigert deel te nemen aan de zwemles? Hoe ga je in gesprek zonder in conflict te verzanden? Pedagogisch begeleider Chris Wyns geeft enkele tips mee.

Meer info

Leerlingen tijdens ramadan begeleiden

Wanneer jonge leerlingen op school aangeven dat ze meedoen aan de ramadan, stuit dit vaak op heel wat bezorgdheid. Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje hoe je als leraar of directie kan omgaan met deze situatie.

Meer info