Zoeken
Onderzoeksresultaat
11 september 2019

‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

Radicalisering heeft een grote impact op de samenleving in termen van angst, onbehagen en polarisering. Het Vlaams Vredesinstituut wil met haar boek ‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen. Want de sleutel tot de preventie van gewelddadig extremisme ligt op lokaal vlak. Het Vredesinstituut bracht zeven internationale experten en praktijkdeskundigen uit Vlaanderen samen om het bestaande empirisch onderzoek toe te passen op de praktijk hier.

Wat is de relatie tussen radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag? Kan je het risico op extremistisch geweld inschatten? Wat zijn ‘deradicaliseringstrajecten’? Hebben ‘counternarratives’ zin, en hoe evalueer je antiradicaliseringsbeleid? Hoe kijken jongeren tegen dit alles aan? En hoe kunnen beleidsmakers omgaan met islam in een Europese context? Reflecties over deze vragen vind je in de zeven hoofdstukken van dit boek.

Advies bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering

Het Vredesinstituut publiceerde eveneens een advies bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering. In dit advies focust het Vredesinstituut op de Vlaamse bevoegdheden, die voornamelijk op het gebied van preventie liggen. De Vlaamse aanpak van gewelddadige extremisme kreeg vorm in het Vlaams Actieplan ter preventie van radicalisering en polarisering. Het boek ‘Deradicalisering: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, bundelde de wetenschappelijke inzichten die de uitvoering van dit actieplan verder kunnen ondersteunen.

(This book is also available in English)

Download hier de afzonderlijke hoofdstukken uit het boek:

Download het volledig boek hier gratis