Onderzoeksresultaat
10 mei 2023

Wat is verticale polarisatie en hoe kan je als lokaal bestuur hier op inspelen?

Wanneer er spanningen zijn tussen overheid en burgers, noemen we dat verticale polarisatie. Als gemeente kom je vaker in dit soort situaties terecht. Hoe kun je hier het beste mee omgaan? Deze nieuwe video van KIS schept helderheid.

Verticale polarisatie

Als lokaal bestuur kom je vaak in aanraking met spanningen tussen burgers en de overheid zelf, we noemen dit verticale polarisatie. Als lokaal bestuur is het belangrijk om bewust te zijn van de impact die deze vorm van polarisatie kan spelen,  het kan leiden tot ongelijkheid en sociale uitsluiting, maar ook tot spanningen en conflicten tussen verschillende groepen binnen de gemeenschap.

Om effectief om te gaan met verticale polarisatie, is het belangrijk om de dialoog tussen verschillende groepen binnen de gemeenschap te bevorderen, maar om ook als gemeente zelf erkenning te geven aan de noden en zorgen van bewoners. Zo voelen mensen zich gehoord. Daarnaast is het maken van een ruimte waarin je als gemeente beleidskeuzes helder kan verantwoorden essentieel, zo probeer je te werken aan wederzijds begrip. Maar blijf kijken naar oplossingen hoe je ook zorgen van bewoners kan wegnemen.

Het is belangrijk om te beseffen dat het aanpakken van verticale polarisatie geen eenvoudige taak is en een lange-termijn inspanning vereist. Het vergt geduld, begrip en samenwerking om de kloof tussen verschillende groepen te overbruggen en een inclusieve gemeenschap te creëren.

Meer weten?
KIS: Kenniscentrum Inclusieve Samenleving

Wat is verticale polarisatie en hoe kan je hier als gemeente beter mee omgaan?