Zoeken

Opleidingen

Leer polarisatie begrijpen en doorbreken

Webinar: Inzicht in Polarisatie – Hoe omgaan met de onrust door de coronamaatregelen?

De coronapandemie bracht een grote golf aan solidariteit, vandaag zien we echter ook heel wat polarisatie. Straatprotest verloopt niet altijd zonder geweld en op de sociale media gaat het er soms hevig aan toe. Voor – en tegenstanders van de coronapas staan tegenover elkaar en desinformatie drijft de groepen verder uit elkaar.

De vraag stelt zich dus steeds prangender hoe steden en gemeenten hier het best mee omgaan. In deze webinar zoomen we in op het fenomeen polarisatie en we bekijken welke interventies er nodig zijn. Wat voedt de polarisatie en hoe komen we tot meer verbinding?

Deze webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Hannah Arendt Instituut, Vlaams Vredesinstituut, OCAD en Agentschap Binnenlands Bestuur.

Meer info

Algemeen vormingsaanbod: Hannah Arendt Instituut

Het Hannah Arendt Instituut zet zich in om de kansen die onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt te gebruiken om de samenleving te versterken. Dit doen ze door wetenschappelijke kennis te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Het HAI is een samenwerkingsverband tussen Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en de stad Mechelen. Het instituut laat zich inspireren door Hannah Arendt, die pleitte voor een actief burgerschap waarbij pluraliteit/meerstemmigheid, verbinding, kritisch denken en open dialoog centraal staan. Hun vormingsaanbod is dan ook divers, en gericht op geïnteresseerde burgers – en professionals, met onder andere:

Digitale vorming: Verschil in visie – verschillende visies op diversiteit

Beladen erfgoed in vloeibare tijden – nieuwe inzichten over herinneringspraktijken en herdenkingsplekken

Online polarisatie: modereren, reageren en rapporteren – Hoe kan je omgaan met polariserende stellingen op een online platform, zonder daarbij zelf olie op het vuur te gooien?

Meer info

Vormingsaanbod voor ambtenaren: VVSG

VVSG, Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en partner in het Wij-Zij Netwerk, biedt ter ondersteuning van stadsbesturen – en lokale actoren een vorming ‘inzicht in de dynamiek van polarisatie aan.’ De vorming wordt gegeven door Maarten De Waele, projectmedewerker radicalisering bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, criminoloog en gedoctoreerd op de participatie-processen van extreemrechtse groepen. In de vorming gaan ze onder andere in op volgende hoofdvragen: Wat is polarisatie? Hoe werkt de dynamiek van polarisatie? En op welke manier kan je het best ingrijpen in een gepolariseerd debat?

Meer info

Vormingsaanbod Ambtenaren: Agentschap Integratie & Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering gaat met lokale besturen en organisaties op zoek naar strategieën in het omgaan met dynamieken van polarisatie. Samen werken ze een actieplan uit op lokaal of wijkniveau (wonen, vrije tijd) of binnen de werk- of schoolcontext. Ze ondersteunen stadsbesturen – en lokale actoren in het aanpakken van de uitdagingen die gepolariseerde thema’s met zich meebrengen. Het vormingsaanbod dat ze aanbieden hiervoor is extensief zoals bijvoorbeeld, een vorming over hoe je met intersectioneel denken uitsluiting en discriminatie op de werkvloer kunt verminderen, een traject morele oordeelsvorming of hoe omgaan met diversiteit.

Meer info

Lespakketten en trainingen voor leerkrachten van Mediawijs

Mediawijs ondersteunt onder andere leerkrachten om digitale technologie en media actief, creatief, kritisch en bewust te gebruiken. Een van de strategieën hoe ze dit doen is door het aanbieden van vormingen aan het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld. Ze hebben achtergronddossiers, inspirerend lesmateriaal en online trainingen.

Een relevant lespakket is de EDUbox Wij-Zij denken: leren van mening verschillen. De box is ontwikkeld voor leerkrachten, waarbij je zelf geen diepgaand inzicht in polarisatie nodig hebt. Leerlingen kunnen zelf aan de slag met het materiaal. In de box vind je een introductie met een sociale identiteitsoefening, theorie met filmpjes, een groot rollenspel en extra inspiratie.

Een recent ontwikkeld coachingstraject is NO CAP. No Cap is een online training voor leraren over omgaan met polarisatie, (online) manipulatie en identiteit in een diverse samenleving. Dit traject is erop gericht om handvatten te bieden bij de preventie van radicalisering in de klas.

Ook is er lesmateriaal beschikbaar over de manier hoe propaganda werkt. Met Mind over Media heb je toegang tot negen concrete lesideeën en met What’s New krijg je een handleiding voor leerkrachten hoe vandaag om te gaan met propaganda, complottheorieën en misleidende informatie.

Afsluitend is er ook de Kritikat, een workshop voor kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs, waarbij ze op een speelse manier leren feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Je kan de workshop boeken of zelf een opleiding volgen.

Meer informatie, dossiers en lesinspiratie kan je vinden op de website van Mediawijs!

 

Meer info

Vormingsaanbod voor 3de graad secundair: Stampmedia

Deze vorming van StampMedia, bedoeld voor de derde graad van het secundair onderwijs, vertelt je hoe je identiteit wordt opgebouwd, wat meerlagige identiteit is, en welke impact die heeft op hoe mensen naar elkaar kijken. Daarbij kom je meer te weten over het verband tussen identiteit, polarisatie en uitsluiting. In heel de vorming bekijk je ook de rol die de media spelen in de manier waarop ze identiteit en polarisatie versterken.

De vorming duurt één lesuur. Het lespakket is gratis te downloaden via de website van StampMedia. Voor een lesgever van StampMedia in je klas betaal je 50€ per uur + verplaatsingsonkosten.

Meer info

Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie?

Polarisatie heeft een grote impact op de politie, niet alleen omdat het kan leiden tot verstoring van de openbare orde of tot haatmisdrijven, maar ook omdat er binnen een gepolariseerde situatie steeds wordt verwezen naar een ‘zij-groep’ in combinatie met bedreigingen, onrechtvaardigheid, de indruk dat er “twee maten, twee gewichten” worden gehanteerd en veiligheidsrisico’s. En dit haalt de overheid en de politie naar de voorgrond. Een politie die zowel beschermt als doet naleven, die de rechtsstaat handhaaft op een neutrale manier, en ook zo gezien wordt, is van cruciaal belang. Download de infofiches van de opleiding hier in het Nederlands en hier in het Frans.

Aanbod

ANPA (Nationale Politieacademie)
Deze opleiding wordt aangeboden aan alle leden van de geïntegreerde politie, zowel leden van het operationeel als het CALog-kader, ongeacht de graad of het niveau. Wie zich wil inschrijven voor de opleiding kan contact opnemen met de Nationale Politieacademie of een van de erkende politiescholen.