Zoeken

Opleidingen

Leer polarisatie begrijpen en doorbreken

Vorming ‘Wij of zij: omgaan met de dynamiek van polarisatie’

Polarisatie beschadigt de sociale cohesie van onze buurten, scholen en bedrijven. In extreme gevallen vormt dit wij-zij denken een opstap naar geweld. Anderzijds is polarisatie ook nodig. In de vorming ‘wij of zij: omgaan met de dynamiek van polarisatie’ leren de experts van Kazerne Dossin je als professional schadelijke polarisatie te doorzien en correct te doorbreken.

Meer info

Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie?

Polarisatie heeft een grote impact op de politie, niet alleen omdat het kan leiden tot verstoring van de openbare orde of tot haatmisdrijven, maar ook omdat er binnen een gepolariseerde situatie steeds wordt verwezen naar een ‘zij-groep’ in combinatie met bedreigingen, onrechtvaardigheid, de indruk dat er “twee maten, twee gewichten” worden gehanteerd en veiligheidsrisico’s. En dit haalt de overheid en de politie naar de voorgrond. Een politie die zowel beschermt als doet naleven, die de rechtsstaat handhaaft op een neutrale manier, en ook zo gezien wordt, is van cruciaal belang. Download de infofiches van de opleiding hier in het Nederlands en hier in het Frans.

Aanbod

ANPA (Nationale Politieacademie)
Deze opleiding wordt aangeboden aan alle leden van de geïntegreerde politie, zowel leden van het operationeel als het CALog-kader, ongeacht de graad of het niveau. Wie zich wil inschrijven voor de opleiding kan contact opnemen met de Nationale Politieacademie of een van de erkende politiescholen.

Vorming ‘identiteit en polarisatie’ voor 3de graad secundair

Deze vorming van StampMedia, bedoeld voor de derde graad van het secundair onderwijs, vertelt je hoe je identiteit wordt opgebouwd, wat meerlagige identiteit is, en welke impact die heeft op hoe mensen naar elkaar kijken. Daarbij kom je meer te weten over het verband tussen identiteit, polarisatie en uitsluiting. In heel de vorming bekijk je ook de rol die de media spelen in de manier waarop ze identiteit en polarisatie versterken.

De vorming duurt één lesuur. Het lespakket is gratis te downloaden via de website van StampMedia. Voor een lesgever van StampMedia in je klas betaal je 50€ per uur + verplaatsingsonkosten.

Meer info