Zoeken

Thema: Cultuur

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

De maatschappelijke spanningen rond de intocht van Sinterklaas werden in Nederland vanuit het denkkader van Bart Brandsma benaderd. De handreiking biedt houvast aan bestuurders, ambtenaren en communicatieadviseurs.

Meer info

Handleiding Intersectioneel denken voor professionals

In deze handleiding van ella vzw wordt uitgelegd wat intersectionaliteit precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en diversiteit, en worden concrete tips gegeven voor organisaties.

Meer info

“Strijd rond Verlichting grootste polarisatie vandaag”

Naar aanleiding van het boek 'Verdwaald in Verlichting', praat Wij-zij met Khalid Benhaddou over wat hij ziet als de grootste polarisatie vandaag: de strijd om de Verlichting

Meer info

Aanpak sociale polarisatie na gevecht in school

De sociale context waarin jongeren opgroeien staat soms in schril contract met elkaar. In een Antwerpse klas mondde een groeiende sociale polarisatie uit in een groepsgevecht.

Meer info

Handreiking: omgaan met maatschappelijke spanningen in wijken

Een dossier met achtergrondinformatie en praktische tips voor professionals en beleidsambtenaren, opgesteld door het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Meer info

‘Deïslamiseer’ probleemgedrag bij moslimleerlingen

Hoe ga je om met een moslim die een bepaalde uitspraak doet of gedrag vertoont dat afwijkt van de norm? Ga je dit automatisch kaderen in het licht van diens religieuze identiteit?

Meer info

Schoolinspecteur bemiddelt tussen jongeren en politie

Schoolinspecteur Fabio Carzedda (politie CARMA) is een bemiddelaar. Met een mix van toegankelijkheid en autoriteit ontmijnt hij conflicten tussen jongeren en politie.

Meer info

Kunstproject: leer je leerlingen op een andere manier kennen

Hoe kan je tot een gesloten leerling doordringen? Een kunstproject levert onverwacht verrassende resultaten op. Leerling Ilias getuigt.

Meer info

Racisme bij ouders: hoe reageer je?

Racistische reacties kan je ook bij ouders aan de schoolpoort tegenkomen. Hoe reageer je als school op zo’n incident? Klasse stelde 8 tips op.

Meer info

Handleiding: van polarisatie naar verbinding in buurten

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen?

Meer info

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. Deze infofiche reikt mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Meer info

Via ‘Democratische Dialoog’ naar een verbindend gesprek

Een Democratische Dialoog is een verbindende en onderzoekende dialoog over een moeilijk bespreekbare kwestie.

Meer info

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s

Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren.

Meer info

Klas Op Stelten: Webinars over controverses op school

Bekijk een dubbel webinar rond controverses in de klas en op school, met concrete aanwijzingen om constructief om te gaan met leerstof die controverse kan oproepen.

Meer info

Identiteit in de aanslag: onderzoeksrapport Awel

De terreuraanslagen van Parijs, Brussel en Zaventem en Manchester hebben de jongeren die jongerenhulplijn Awel contacteerden emotioneel geraakt. Awel schreef hier een onderzoeksrapport over.

Meer info

Omgaan met moslimleerlingen die niet meegaan op uitstap

Ouders met een moslimachtergrond sturen soms hun kinderen niet mee op meerdaagse schooluitstappen. Uitzonderlijk kan dit aanleiding geven tot een onderhuids groeiende polarisatie.

Meer info

Preventieve aanpak op school na couppoging in Turkije

De mislukte staatsgreep in Turkije in juli 2016 dreigt de relaties tussen verschillende gemeenschappen in het Antwerpse Atheneum te vertroebelen. De directrice grijpt in.

Meer info

Hoe gaan gidsen in Kazerne Dossin om met polarisatie?

Als gids in Kazerne Dossin kan je je nu en dan verwachten aan gepeperde uitspraken. Hoe ga je daar als gids best mee om?

Meer info

Kiezen tussen offerfeest of eerste schooldag

In 2017 viel de eerste dag van het nieuwe schooljaar samen met het Offerfeest, een belangrijk feest binnen de islam. Hoe kunnen scholen best reageren?

Meer info

Vraag naar halal verdeelt lerarenkorps

Enkele ouders vragen halalvoeding voor hun kinderen te voorzien tijdens een kennismakingsdriedaagse. Er ontstaat onenigheid binnen het lerarenteam.

Meer info

Burgemeester Bart Somers over de lokale aanpak van polarisatie in Mechelen

Voor de aanpak van polarisering en radicalisering kan de stad een positief trackrecord voorleggen.

Meer info

Varkensvlees tijdens kookles met moslimjongeren

Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje wat de regelgeving hierover zegt, en hoe scholen zich hierop kunnen voorbereiden.

Meer info

Seksuele vorming geven aan moslimjongeren

De lessen rond seksuele en relationele vorming zorgen bij leerling én leerkracht al gauw voor het schaamrood op de wangen. Emilie Le Roi, auteur van 'Halal of niet?', geeft enkele tips mee.

Meer info

‘Wij zijn in oorlog’. Directrice blijft in het midden tijdens polarisatie

Tijdens een felle, polariserende discussie liet Karin Heremans zich niet in de rol van pusher duwen, maar bleef ze in het midden staan.

Meer info

Verliefdheid leidt tot polarisatie tussen gemeenschappen

Een aanvaring tussen twee meisjes mond uit in een hoogoplopende polarisatie tussen de Portugese en de Marokkaanse gemeenschap op school.

Meer info

Verbod op spaghettibandjes niet nageleefd

Op een school ontstaat heisa wanneer meisjes het niet naleven van het verbod op spaghettibandjes aanklaagden.

Meer info

Omgaan met weigering deelname aan zwemles

Hoe ga je als school om met een leerling die weigert deel te nemen aan de zwemles? Hoe ga je in gesprek zonder in conflict te verzanden? Pedagogisch begeleider Chris Wyns geeft enkele tips mee.

Meer info

Leerlingen tijdens ramadan begeleiden

Wanneer jonge leerlingen op school aangeven dat ze meedoen aan de ramadan, stuit dit vaak op heel wat bezorgdheid. Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje hoe je als leraar of directie kan omgaan met deze situatie.

Meer info