Zoeken

Thema: Gezondheid

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Een zelfmoord verdeelt de gemeenschap. Imam Khalid Benhaddou getuigt over de manier waarop hij als polarisatiestrateeg de situatie wist te ontmijnen.

Meer info

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. Deze infofiche reikt mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Meer info

Via ‘Democratische Dialoog’ naar een verbindend gesprek

Een Democratische Dialoog is een verbindende en onderzoekende dialoog over een moeilijk bespreekbare kwestie.

Meer info

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s

Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren.

Meer info

Uitsluiting leerling met epilepsie van schoolreis

Een leerling wordt omwille van zijn epilepsie gevraagd niet mee te gaan op schoolreis. De posities tussen school en ouders verharden en de gesprekken lopen helemaal vast.

Meer info

Varkensvlees tijdens kookles met moslimjongeren

Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje wat de regelgeving hierover zegt, en hoe scholen zich hierop kunnen voorbereiden.

Meer info

Omgaan met weigering deelname aan zwemles

Hoe ga je als school om met een leerling die weigert deel te nemen aan de zwemles? Hoe ga je in gesprek zonder in conflict te verzanden? Pedagogisch begeleider Chris Wyns geeft enkele tips mee.

Meer info

Leerlingen tijdens ramadan begeleiden

Wanneer jonge leerlingen op school aangeven dat ze meedoen aan de ramadan, stuit dit vaak op heel wat bezorgdheid. Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje hoe je als leraar of directie kan omgaan met deze situatie.

Meer info