Zoeken

Thema: Levensbeschouwing

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Een zelfmoord verdeelt de gemeenschap. Imam Khalid Benhaddou getuigt over de manier waarop hij als polarisatiestrateeg de situatie wist te ontmijnen.

Meer info

Handleiding Intersectioneel denken voor professionals

In deze handleiding van ella vzw wordt uitgelegd wat intersectionaliteit precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en diversiteit, en worden concrete tips gegeven voor organisaties.

Meer info

“Strijd rond Verlichting grootste polarisatie vandaag”

Naar aanleiding van het boek 'Verdwaald in Verlichting', praat Wij-zij met Khalid Benhaddou over wat hij ziet als de grootste polarisatie vandaag: de strijd om de Verlichting

Meer info

Biedt de islam handvaten tegen polarisatie?

Soms lijkt het of het debat over islam de polarisatie enkel lijkt te voeden. Maar ook het tegendeel is waar. Imam Khalid Benhaddou bespreekt in dit filmpje waar de leer juist oproept tot depolarisatie.

Meer info

Richt je als school een gebedsruimte in?

Hoe ga je als school om met de vraag om te kunnen bidden op school? Niet door meteen een gebedsruimte in te richten, stelt imam en expert Khalid Benhaddou.

Meer info

Handreiking: omgaan met maatschappelijke spanningen in wijken

Een dossier met achtergrondinformatie en praktische tips voor professionals en beleidsambtenaren, opgesteld door het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Meer info

‘Deïslamiseer’ probleemgedrag bij moslimleerlingen

Hoe ga je om met een moslim die een bepaalde uitspraak doet of gedrag vertoont dat afwijkt van de norm? Ga je dit automatisch kaderen in het licht van diens religieuze identiteit?

Meer info

Kunstproject: leer je leerlingen op een andere manier kennen

Hoe kan je tot een gesloten leerling doordringen? Een kunstproject levert onverwacht verrassende resultaten op. Leerling Ilias getuigt.

Meer info

Racisme bij ouders: hoe reageer je?

Racistische reacties kan je ook bij ouders aan de schoolpoort tegenkomen. Hoe reageer je als school op zo’n incident? Klasse stelde 8 tips op.

Meer info

‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

Het Vlaams Vredesinstituut wil met dit boek internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen.

Meer info

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas

Dit boek van Maarten Van Alstein biedt een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie.

Meer info

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. Deze infofiche reikt mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Meer info

Infofiche ‘Reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies’

Hoe reageer je op confronterende uitspraken? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert, terwijl je toch probeert een gesprek aan te gaan?

Meer info

Via ‘Democratische Dialoog’ naar een verbindend gesprek

Een Democratische Dialoog is een verbindende en onderzoekende dialoog over een moeilijk bespreekbare kwestie.

Meer info

Tips voor het lesgeven over de evolutietheorie

Sommige leerkrachten ervaren al stress op voorhand als ze weten dat ze de evolutietheorie moeten uitleggen aan jongeren.

Meer info

Experiment: de evolutietheorie doceren op drie manieren

Als leraar vraag je je af hoe je best de evolutietheorie doceert. Een interessant experiment hierover werd uitgevoerd in een Gentse secundaire school.

Meer info

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s

Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren.

Meer info

Klas Op Stelten: Webinars over controverses op school

Bekijk een dubbel webinar rond controverses in de klas en op school, met concrete aanwijzingen om constructief om te gaan met leerstof die controverse kan oproepen.

Meer info

Identiteit in de aanslag: onderzoeksrapport Awel

De terreuraanslagen van Parijs, Brussel en Zaventem en Manchester hebben de jongeren die jongerenhulplijn Awel contacteerden emotioneel geraakt. Awel schreef hier een onderzoeksrapport over.

Meer info

Omgaan met moslimleerlingen die niet meegaan op uitstap

Ouders met een moslimachtergrond sturen soms hun kinderen niet mee op meerdaagse schooluitstappen. Uitzonderlijk kan dit aanleiding geven tot een onderhuids groeiende polarisatie.

Meer info

Kiezen tussen offerfeest of eerste schooldag

In 2017 viel de eerste dag van het nieuwe schooljaar samen met het Offerfeest, een belangrijk feest binnen de islam. Hoe kunnen scholen best reageren?

Meer info

Vraag naar halal verdeelt lerarenkorps

Enkele ouders vragen halalvoeding voor hun kinderen te voorzien tijdens een kennismakingsdriedaagse. Er ontstaat onenigheid binnen het lerarenteam.

Meer info

Burgemeester Bart Somers over de lokale aanpak van polarisatie in Mechelen

Voor de aanpak van polarisering en radicalisering kan de stad een positief trackrecord voorleggen.

Meer info

Varkensvlees tijdens kookles met moslimjongeren

Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje wat de regelgeving hierover zegt, en hoe scholen zich hierop kunnen voorbereiden.

Meer info

Verliefdheid leidt tot polarisatie tussen gemeenschappen

Een aanvaring tussen twee meisjes mond uit in een hoogoplopende polarisatie tussen de Portugese en de Marokkaanse gemeenschap op school.

Meer info

Weigering deelname kennismakingsmoment met imam

Pedagogisch begeleider Chris Wyns gaat samen met alle partijen in dialoog, op zoek naar een oplossing.

Meer info

Omgaan met weigering deelname aan zwemles

Hoe ga je als school om met een leerling die weigert deel te nemen aan de zwemles? Hoe ga je in gesprek zonder in conflict te verzanden? Pedagogisch begeleider Chris Wyns geeft enkele tips mee.

Meer info

Leerlingen tijdens ramadan begeleiden

Wanneer jonge leerlingen op school aangeven dat ze meedoen aan de ramadan, stuit dit vaak op heel wat bezorgdheid. Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje hoe je als leraar of directie kan omgaan met deze situatie.

Meer info