Zoeken

Thema: Partijpolitiek

Analyse van communicatie Vlaamse politieke accounts op sociale media

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain maakten in opdracht van Unia een taalwetenschappelijke analyse van de boodschappen van politici, partijen en influencers op sociale media in verkiezingstijd.

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Stefanie Van Brussel maakte samen met derdegraads leerlingen een bijzondere denkoefening in een poging een zeer geladen ontwerp te ontmijnen en bespreekbaar te maken vanuit verschillende perspectieven.

Meer info

“Strijd rond Verlichting grootste polarisatie vandaag”

Naar aanleiding van het boek 'Verdwaald in Verlichting', praat Wij-zij met Khalid Benhaddou over wat hij ziet als de grootste polarisatie vandaag: de strijd om de Verlichting

Meer info

Koen Aerts over de aanpak van de collaboratie na WOII

Hoe ging de Belgische staat na de oorlog om met geradicaliseerde collaborateurs? Hoe werkte dit een verdere polarisatie in de hand?

Meer info

Handreiking: omgaan met maatschappelijke spanningen in wijken

Een dossier met achtergrondinformatie en praktische tips voor professionals en beleidsambtenaren, opgesteld door het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Meer info

Partijpolitieke polarisatie in de klas

Een leraar wordt tijdens een les rond migratie geconfronteerd met een leerling waarbij alleen al het woord ‘Koerden’ werkt als een rode lap op een stier.

Meer info

Handleiding: van polarisatie naar verbinding in buurten

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen?

Meer info

Digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag’

Deze online tool helpt leraren in het middelbaar onderwijs om het gesprek aan te gaan over maatschappelijke spanningen binnen de school.

Meer info

‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

Het Vlaams Vredesinstituut wil met dit boek internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen.

Meer info

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. Deze infofiche reikt mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Meer info

Complotdenken in de klas: praktische tips voor docenten

De Nederlandse Anne Frank Stichting stelde samen met Stichting School & Veiligheid een aantal praktische tips en suggesties op.

Meer info

Via ‘Democratische Dialoog’ naar een verbindend gesprek

Een Democratische Dialoog is een verbindende en onderzoekende dialoog over een moeilijk bespreekbare kwestie.

Meer info

Polariserende uitspraken monden uit in conflict. Wat doe je als leraar?

Soms kan het behandelen van een bepaald onderwerp tijdens de les al genoeg zijn om polariserende uitspraken te ontlokken aan een leerling.

Meer info

Jongeren weigeren één minuut stilte na aanslagen

Na de aanslagen in Brussel werd er in verschillende scholen een minuut stilte gehouden als steunbetuiging voor de slachtoffers. Enkele scholen werden geconfronteerd met een groep jongeren die weigerden aan deze minuut deel te nemen.

Meer info

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s

Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren.

Meer info

Klas Op Stelten: Webinars over controverses op school

Bekijk een dubbel webinar rond controverses in de klas en op school, met concrete aanwijzingen om constructief om te gaan met leerstof die controverse kan oproepen.

Meer info

Preventieve aanpak op school na couppoging in Turkije

De mislukte staatsgreep in Turkije in juli 2016 dreigt de relaties tussen verschillende gemeenschappen in het Antwerpse Atheneum te vertroebelen. De directrice grijpt in.

Meer info

Hoe gaan gidsen in Kazerne Dossin om met polarisatie?

Als gids in Kazerne Dossin kan je je nu en dan verwachten aan gepeperde uitspraken. Hoe ga je daar als gids best mee om?

Meer info

Burgemeester Bart Somers over de lokale aanpak van polarisatie in Mechelen

Voor de aanpak van polarisering en radicalisering kan de stad een positief trackrecord voorleggen.

Meer info