Zoeken
Tools & tips
09 oktober 2019

Polarisatie: do’s en don’ts voor jongerenwerkers

Polarisatie leidt ertoe dat contact tussen groepen in de samenleving verslechtert of verdwijnt. Activiteiten waarbij groepen elkaar ontmoeten, kunnen dit tegengaan. Tegelijkertijd kunnen ze ook juist averechts werken. Waar moet je als jongerenwerker rekening mee houden als je verschillende groepen in de buurt wilt verbinden? Het Nederlandse Kennisplatform voor Integratie en Samenleving (KIS) stelt enkele do's en don'ts op voor jongerenwerkers!

Jij kent de mensen én de organisaties. Hierdoor heb je een unieke positie om verschillende groepen in de buurt te verbinden. Bewust of onbewust: jouw dagelijks handelen draagt bij aan het tegengaan van polarisatie. Bijvoorbeeld als je bemiddelt tussen buurtbewoners en jongeren, een sportevenement organiseert, of jongeren een rol geeft als toezichthouder op een plein.

Hieronder benoemen we de aandachtspunten voor verschillende stappen in je aanpak: het oriënteren op de situatie, het ontwerpen van de activiteit en het organiseren van de activiteit. Veel van deze punten zal je als jongerenwerker al toepassen in je dagelijks werk. Zie ze als een reminder en ter onderbouwing van je handelen.

Deze do’s en don’ts zijn bedoeld voor jongerenwerkers, die verbinding willen faciliteren tussen verschillende groepen in de buurt waarin zij werken.

Ontdek het volledige overzicht met do's en don'ts hier

Ontdek het Kennisplatform Integratie & Samenleving

Doel van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. De onderwerpkeuze bepaalt het platform door eigen kennis en inzicht én door de kennisbehoefte vanuit het werkveld en de samenleving.

Praktijkvoorbeelden

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Meer info

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Meer info