Zoeken
Tools & tips
11 september 2019

Tips voor het lesgeven over de evolutietheorie

Sommige leerkrachten ervaren al stress op voorhand als ze weten dat ze de evolutietheorie moeten uitleggen aan jongeren met een islamitische levensbeschouwing, ‘want ze willen die toch niet aanvaarden’.

Een leerkracht die weinig vertrouwen heeft in de klas, creëert geen veiligheid en rust. De afwezigheid hiervan kan de gevoeligheid rond bepaalde kwesties zelfs versterken.

Een tweede belangrijk punt is de taal die wordt gehanteerd: woorden hebben een enorme impact en kunnen zowel verbinden als polariseren. Woorden als ‘geloven’ bijvoorbeeld, verwijzen eerder naar een levensbeschouwelijke context. Een theorie ‘(be)studeren en begrijpen’ klinkt alvast veel minder beladen dan ‘geloven’. ‘Bevindingen’ in plaats van ‘feiten’, ‘aantonen’ in plaats van ‘bewijzen’, ‘theorie’ in plaats van ‘bewijs’ en ‘geldig’ in plaats van ‘juist’, zijn inhoudelijk eerder wetenschappelijk correct en komen gevoelsmatig ook minder polariserend en moraliserend over. (Voor taaltips, zie: http://www.wetenschapsreflex.be/content/tips-0)

Daarnaast kan het ook zeer waardevol zijn om de invloed van bv. Arabische of Perzische denkers, die mee de fundamenten van de evolutietheorie hebben vormgegeven, te vermelden. Op die manier worden de studenten die zich doorgaans uitgesloten voelen, onderdeel van een gedeeld verhaal. (Zie ook: Nussbaum, M. (2010). Not for profit. Why democracy needs the humanities. Princeton University Press).

 

Dialoogtips:

Wanneer je lesgeeft over de evolutietheorie, kan je steeds terugvallen op een aantal algemene tips waarin uitgelegd wordt hoe je best een dialoog kan opstarten. Maar aangezien de evolutietheorie bijkomende levensbeschouwelijke elementen bevat, kunnen onderstaande specifieke tips een meerwaarde betekenen in het faciliteren van een constructieve dialoog:

  • Verplicht niemand om te ‘geloven’ in een theorie.
  • Stel je niet alwetend en autoritair op. Dit creëert afstand en kan de polarisatie doen toenemen.
  • Reageer niet emotioneel, angstig of defensief.
  • Geef voldoende tijd en ruimte om te ventileren. Wat roept weerstand op en waarom?
  • Ga niet in discussie of debat met je studenten, maar in dialoog. Oordeel niet, maar stel vragen.
  • Vraag hulp aan je collega’s of externen indien je met een bepaalde vakinhoud niet verder kan, bv. leerkrachten levensbeschouwingen of geschiedenis kunnen ondersteuning bieden bij reframing van bepaalde lesinhouden.

 

 

Uit: Kijkwijzer Democratische Dialoog: http://democratischedialoog.be/wp-content/uploads/2018/02/Kijkwijzer_NL.pdf

 

Experiment: de evolutietheorie doceren op drie manieren
Ondertitel Ondertitel Ondertitel

Als leraar vraag je je af hoe je het best de evolutietheorie uitlegt. Een interessant experiment hierover werd uitgevoerd in een Gentse secundaire school.

Praktijkvoorbeelden

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Meer info

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Meer info