Zoeken
Tools & tips
11 september 2019

Een Democratische Dialoog is een verbindende en onderzoekende dialoog over een moeilijk bespreekbare kwestie. Met deze dialoog wordt er gestreefd naar het bevorderen van een empathische houding bij de deelnemers die kan leiden tot een ontmoeting met de ander vanuit de eigen identiteit, met oog voor wat verbindt en respect voor het verschil.

Een eerste belangrijke stap in dit proces is het creëren van een veilige context waarin vertrouwen tussen de deelnemers centraal staat. Iedereen moet zich vrij voelen om te spreken zonder angst voor de gevolgen van zijn of haar mening. Elke mening is een verkenning waard.

Deze tips kunnen helpen om de rust en ruimte te creëren voor een constructieve dialoog:

  • De deelnemers zitten in een cirkel zodat iedereen elkaar kan horen en zien.
  • Het gesprek vindt plaats in een rustige ruimte met weinig afleiding.
  • Een sessie hoeft niet te lang te duren (denken is geen straf).
  • De groep is niet groter dan 15 of 20 deelnemers.
  • Niemand is verplicht om actief deel te nemen.

Technieken uit bestaande methodieken

De gespreksmethodiek zelf bevat belangrijke elementen uit reeds bestaande methodieken, zoals het Socratisch gesprek, interculturele communicatie en geweldloze communicatie.

Uit de Socratische methode leren we dat je pas echt begrijpt wat de ander met een uitspraak bedoelt als je doorvraagt. Vragen stellen zoals ‘Wat bedoel je met…?’, ‘Kan je uitleggen waarom je dat denkt?’, in plaats van oordelen te vellen, geven ons de kans om de ander echt te leren kennen. Deze vraagtechniek verschaft ons ook de nodige emotionele neutraliteit om diepgang in de dialoog brengen.

Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben in de impact die cultuurverschillen kunnen hebben op onze interactie met de ander. Interculturele communicatie betekent letterlijk de communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Elk persoon bezit een referentiekader dat de manier waarop hij met een ander communiceert, beïnvloedt. Uit dit communicatiemodel leren we dat het van belang is om inzicht te hebben in het eigen referentiekader en leren we hoe we ons kunnen openstellen voor het referentiekader van de ander. De basisprincipes uit interculturele communicatie kunnen leerkrachten en hun studenten een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maakt.

Geweldloze communicatie leert ons hoe belangrijk het is om menselijk en respectvol te blijven, ook onder moeilijke omstandigheden. De methode leert ons op een andere manier te spreken en naar anderen te luisteren. Deze vorm van communiceren doorbreekt het moraliserend oordelen: niet beschuldigen, niet beledigen of vernederen. Oordelen sluit immers het gesprek en werkt polarisering in de hand.

Geïnteresseerd in het organiseren van een Democratische Dialoog? Surf naar: http://democratischedialoog.be/contact/

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s
Ontdek hier de dialoogtips van Democratische Dialoog

Praktijkvoorbeelden

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Meer info

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Meer info