Zoeken
Tools & tips
18 november 2019

We have the Choice, een verbindend burgerinitiatief

Op 22 maart verloor Kristin Verellen haar levenspartner in de aanslag van metrostation Maalbeek. In de eerste nadagen begeleidden vrienden en vrijwilligers cirkelrituelen, waarin ieder die van dicht of van ver betrokken was, op verhaal kon komen en steun en verbondenheid vond bij elkaar. Deze cirkels groeiden uit tot het vrijwillig burgerinitiatief: We have the choice.

Evolutie – Cirkels als helend ritueel

In 2017 kreeg het burgerinitiatief het statuut van vzw. Vanaf dan groeide We have the choice snel uit tot een groot netwerk van vrijwilligers, sympathisanten, partnerorganisaties en enthousiaste overheidsinstanties.

We have the Choice biedt nu Cirkels aan op belangrijke, existentiële keerpunten in het leven van mensen. Op gevoelige momenten waarin het soms moeilijk is om stil te staan en te verbinden, willen ze een verschil maken. Zowel in de beslotenheid van groepen – in scholen, verenigingen of bedrijven – als in publieke, mediagenieke ruimtes stimuleren ze tot sociale bewustwording.

Cirkels zijn een hedendaagse creatieve vorm van een oud, vergeten ritueel. In ons snelle leven biedt deze vorm van samenzijn een kostbare ruimte van verstillen, delen en verbinden. Iedereen kan er zijn hart laten spreken, los van rollen en functies. In de veilige omgeving van de Cirkel staan diep luisteren en openhartig spreken centraal. Een praktijk die de moderne mens wat verleerd is en ook mist.

Maatschappelijke ambitie

We have the Choice wil uitgroeien tot een social changemaker. De Cirkels versterken het vermogen van de mens om in verbondenheid met zijn gemeenschap actief zeggenschap te nemen over het eigen leven. Dit doen ze in de overtuiging dat persoonlijke transformatie en maatschappelijke verandering hand in hand gaan. De Cirkels openen hoopvolle perspectieven naar nieuwe vormen van samen zijn en samen werken. Ze werken kleinschalig aan een positieve verandering op grote schaal. Met de Cirkels creëren ze rimpelingen in het water die continu uitdeinen.

We have the Choice wil een labo zijn waar het potentieel van het Cirkelritueel wordt onderzocht en uitgediept. Ze betrekken vele partners en gelijkgestemden in dit proces om samen een maatschappelijke impact te creëren.

Praktijkvoorbeelden

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Meer info

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Meer info