Zoeken
Kazerne Dossin

Kazerne Dossin, museum en onderzoekscentrum over Holocaust en mensenrechten, richt zich vanuit zijn expertise met historische processen van collectief geweld, naar actuele vormen van radicalisering en polarisatie.

https://www.kazernedossin.eu adriaan.baccaert@kazernedossin.eu
VVSG

Lokale besturen zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij radicalisering en polarisatie. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten biedt ondersteuning voor een lokale preventieve en integrale aanpak.

https://www.vvsg.be radicalisering@vvsg.be

Polarisatie heeft een grote impact op de politie. Sinds 2019 biedt de politie aan alle leden van de geïntegreerde politie een voorgezette opleiding aan rond dit thema. Deze opleiding is opgebouwd rond een theoretisch denkkader en omvat een workshop dat inzoomt op de praktische toepassing van het denkkader op casussen.

https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/geintegreerde-politie Isabelle.diependaele@police.belgium.eu

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil beide gebruiken om de samenleving te versterken. Dat doen we door wetenschappelijke kennis te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers.

https://hannah-arendt.institute Marjan.verplancke@hannah-arendt.institute

Het Agentschap Integratie en Inburgering gaat met lokale besturen en organisaties op zoek naar strategieën in het omgaan met dynamieken van polarisatie. Samen werken ze een actieplan uit op lokaal of wijkniveau (wonen, vrije tijd) of binnen de werk- of schoolcontext.

https://www.integratie-inburgering.be/nl/polarisatie fri.dekeyser@integratie-inburgering.be
Vlaams Vredesinstituut

Het Vlaams Vredesinstituut doet wetenschappelijk onderzoek over vredesvraagstukken ter ondersteuning van het werk van het Vlaams Parlement. Het richt zijn resultaten ook tot het middenveld en het brede publiek.

https://www.vlaamsvredesinstituut.eu vredesinstituut@vlaamsparlement.be
Universiteit Gent

De UGent is een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied en profileert zich als open, sociaal geëngageerd en pluralistisch.

https://www.ugent.be

GO! is het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Karin Heremans is naast directeur van het KA Atheneum Antwerpen, ook beleidscoördinator preventie, radicalisering en polarisering van het GO!, en leidt de werkgroep Onderwijs van het Radicalisation Awareness Network van de EU.

http://www.g-o.be/radicalisering-en-polarisering/

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie wil praktische tips rond herinneringseducatie en voorbeelden van goede praktijk aanreiken. Vanuit de kritische analyse van tijdloze mechanismen als polarisatie, schrijft het zich in in het netwerk wij-zij.be.

https://herinneringseducatie.be simon@herinneringseducatie.be

Het Fonds Aurore Ruyffelaere wil herinneringseducatie onder de aandacht brengen ter bestrijding van alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en ter bevordering van de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

https://www.auroreruyffelaere.be info@auroreruyffelaere.be
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen met een aanspreekpunt voor alle vragen rond radicalisering en polarisering. In het kader van katholieke dialoogschool begeleiden ze ook de uitvoering van een diversiteitsbeleid.

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/wat-doen-we/schematisch/lerenden/gelijke-onderwijskansen-en-diversiteit/radicalisering dieter.hoedekie@katholiekonderwijs.vlaanderen, chris.wyns@katholiekonderwijs.vlaanderen

ExploRatio focust op het stimuleren van het kritisch, creatief en logisch denken over wetenschap en maatschappij.

https://www.odisee.be/exploratio-onderzoekscentrum-kritisch-denken

Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om digitale technologie en media actief, creatief, kritisch en bewust te gebruiken en begrijpen om deel te nemen aan onze maatschappij.

https://mediawijs.be/ info@mediawijs.be

Kwb staat voor een warme, solidaire en duurzame buurt en samenleving, met meer dan 13.000 activiteiten per jaar.

https://www.kwbeensgezind.be/ info@kwb.be

Stad Mechelen geldt vandaag als een model voor andere centrumsteden in Vlaanderen en daarbuiten. Ook voor de aanpak van polarisering en radicalisering kan de stad een positief trackrecord voorleggen. Stad Mechelen wil hier blijven in investeren.

https://www.mechelen.be

Socaba incubeert nieuwe concepten die sociaal kapitaal genereren en de sociale cohesie verbeteren. Zij voeren onderzoek op maat in eerder gegevensarme en moeilijke omgevingen. Een dergelijk concept is ‘Polarisatie in kaart brengen - Het middenveld terugwinnen’.

https://www.socialcapitalbank.com info@socaba.org

StampMedia versterkt de stem van jongeren. Ze doen dat door jongeren mediawijs te maken en door media jongerenwijs te maken. Als verbindende organisatie hebben ze bijzondere aandacht voor de jongeren die het minst gehoord worden.

https://stampmedia.be info@stampmedia.be
Onderwijsnetwerk Islamexperten

Het netwerk van islamexperten geeft duiding over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit, de concrete aanpak van levensbeschouwing in een schoolse context en over het ‘hoe’ en ‘waarom’ jongeren radicaliseren.

http://www.centrumislamonderwijs.be/islamexperten.html info@centrumislamonderwijs.be
KU Leuven

Het Centre for Research on Peace and Development is een onderzoekscentrum aan de KU Leuven dat conceptueel, empirisch en toegepast onderzoek onderneemt over duurzame vrede en sociale cohesie in multi-etnische landen.

http://www.crpd.eu Arnim.Langer@kuleuven.be
VUB - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil onder meer via het DEBEST-programma inzicht verwerven in de polarisatieprocessen bij leerkrachten en leerlingen van de Brusselse middelbare scholen.

https://www.vub.be
Inside Polarisation

Via Inside Polarisation biedt filosoof Bart Brandsma advies en training in heel Europa. Hij steunt hiervoor op een denkkader rond polarisatie dat hij zelf opbouwde.

https://insidepolarisation.nl info@insidepolarisation.nl
We have the choice

We have the Choice is gegroeid uit een vrijwillig burgerinitiatief van Kristin Verellen – die haar levenspartner verloor in de aanslagen van Maalbeek. Via cirkelrituelen willen zij steun en verbondenheid vinden bij elkaar.

http://wehavethechoice.com circles@wehavethechoice.com