Privacy & disclaimer

Privacy

Persoonsgegevens die we verzamelen

We hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

We verzamelen en verwerken alleen informatie die u ons zelf geeft door:

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Via ons online formulier kan u zich inschrijven op de Wij-Zij nieuwsbrief, met meer info over het laatste onderzoek, praktijkcases, tools en opleidingen of events.

Dit is dan ook het doel waarvoor we uw data gebruiken. Eventueel kunnen we u ook contacteren voor een onderzoek naar klantentevredenheid of om info te geven over aanvullende of verwante producten en diensten.

We kunnen u contacteren per mail, post of telefoon. Liever geen contact? Lees dan het onderdeel “uw rechten”

Er zijn ook zaken die we expliciet níét doen: we geven uw gegevens nooit door aan andere organisaties. We gebruiken de informatie alleen intern. In zeer uitzonderlijke situaties verplicht een wet of rechterlijke uitspraak ons om toch info door te geven. Dat is voor elk bedrijf zo.

Voor bepaalde werkzaamheden gebruiken we tools van derden, zoals Google Analytics. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die we net beschreven.

Bescherming van gegevens

De wet verplicht ons de nodige veiligheidsmaatregelen in te voeren. Zo vermijden we het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens.

Uiteraard mag u ons ook gewoon even mailen of bellen als u een vraag hebt over dit privacybeleid.

Uw rechten

Voor de privacywetgeving bent u een ‘datasubject’. En elk datasubject heeft onderstaande rechten.

  1. Inzage: wil u graag weten wat wij over u opslaan? Geef gerust een seintje en we geven u inzage.
  2. Rechtzetting: hebben we foute info over u? Een fout in uw adres? In uw naam? Iets anders? U heeft het recht om uw data te verbeteren (dit kan in elke mailing door op ‘pas uw voorkeuren aan’ te klikken) of te laten verbeteren.
  3. Verzet: U wil wel in onze database blijven zitten, maar u wil niet dat we u contacteren? Deel het ons mee. We passen uw contactvoorkeur aan.
  4. Recht om de verwerking te beperken tot louter ‘opslag’: dit lijkt goed op het vorige punt. Wat is het verschil? Bij punt 3 gaan we u niet meer contacteren, maar we mogen u data wel nog verwerken (bijv. voor een analyse). Als u beroep doet op dit 4de recht, dan mogen we uw gegevens alleen nog opslaan (en ze niet gebruiken).
  5. Recht om vergeten te worden: wil u helemaal uit ons bestand gewist worden? En niet gewoon de verwerking en contactmogelijkheden beperken (recht 3 en 4). Dan moet u gebruik maken van dit recht. We wissen u dan uit onze database. Let op: dat is niet altijd de beste optie: als u klant bent bij ons, dan vindt u het vast handig dat we uw gegevens kennen. Deze vergeetput-optie zorgt soms ook voor vreemde situaties: u kan later opnieuw in de database komen, maar omdat we u helemaal moesten schrappen, kunnen we niet meer weten dat u ons al vroeg om geschrapt te worden. Het is beter om gebruik te maken van recht 3: Verzet.
  6. Recht om u te verzetten tegen ‘profiling’ of geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor alle duidelijkheid: we passen geen profiling toe. Als we dat wel zouden doen, dan heeft u het recht om ons te vragen dat niet te doen bij u of om u de kans te geven het effect van die profiling met een echte medewerker te bespreken.
  7. Data-overdracht: u mag ons vragen om de data die u ons hebt gegeven aan u over te dragen (zodat u ze kan delen met een ander). Het gaat dus om de data die u ons zelf gaf (bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen).

Wil u een beroep doen op een van bovenstaande rechten? Laat het ons weten.

U heeft het recht een klacht in te dienen over ons privacybeleid

We trachten 100% correct de wet na te leven in ons privacybeleid. Heeft u toch een klacht? Laat het ons weten via info@kazernedossin.eu

U kan dit ook melden bij de privacycommission.

 

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kazerne Dossin of de partners van het Wij-Zij-netwerk.

Beperking van aansprakelijkheid

Kazerne Dossin probeert de inhoud van deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Kazerne Dossin kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.