Wie we zijn

Wij-Zij is een netwerk van heterogene partnerorganisaties die samenwerken om een duurzaam antwoord te bieden op polarisatie. We verbinden ons over verschillende sectoren heen om een meer krachtige ondersteuning te ontwikkelen voor professionals, beleidsmakers en burgers. We zetten in op het delen van onze kennis - en expertise en verspreiden tools en strategieën die professionals een houvast kunnen bieden.

Contacteer ons voor hulp, inzichten of een workshop met betrekking tot polarisatie door een mail te sturen naar dylan.meert@kazernedossin.eu!