Tools & tips

Hoe ga je met schadelijke polarisatie aan de slag? We zetten je op weg!

Filter
Onderwijsprofessional

Educ8 NL – een didactisch aanbod voor middelbare scholen om weerbaarheid op te bouwen tegen polarisatie

Inhoud op maat van leerlingen en leerkrachten uit 6 religieuze/levensbeschouwelijke wereldbeelden.

Meer info
Ambtenaar

Hoe kan de gemeente beter depolariseren in de coronacrisis?

Een handreiking depolarisatie van Bart Brandsma met praktische handvatten voor de communicatie vanuit uw gemeente.

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Socius Magazine 2022: Wij-Zij

Meer info
Burger

Building Conversation: Scripts

Naar aanleiding van 10 jaar Building Conversation deelt het platform voor dialoogkunst hun scripts voor performatieve gesprekken

Meer info
Ambtenaar

Nieuwe handreiking polarisatie voor lokale besturen

Een houvast om sluimerende spanningen vroegtijdig te detecteren en een actieplan op te stellen voor de toekomst

Meer info
Ambtenaar

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

De maatschappelijke spanningen rond de intocht van Sinterklaas werden in Nederland vanuit het denkkader van Bart Brandsma benaderd. De handreiking biedt houvast aan bestuurders, ambtenaren en communicatieadviseurs.

Meer info
Onderwijsprofessional

Hoe omgaan met maatschappelijke spanningen op school?

Standpunten, conflicten en spanningen die voorkomen in de samenleving komen ook de school binnen. Jongeren in het secundair onderwijs zijn meer vatbaar voor wij-zij-denken of voor polariserend discours over uiteenlopende thema’s. Hoe pak je maatschappelijke spanningen aan binnen je school/scholengemeenschap?

Meer info
Onderwijsprofessional

Euroguide: Nieuwe handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren

Het GO! ontwikkelde, in samenwerking met de European Foundation for Democracy & Ceapire en met steun van de Europese Commissie, de EUROGUIDE, een (interactieve) handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren.

Meer info
Onderwijsprofessional

EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen

Jongeren worden voortdurend met verschillende meningen geconfronteerd. Zo hoort het ook in een democratische samenleving. Alleen laaien de emoties soms hoog op bij meningsverschillen en kunnen tegenstellingen leiden tot conflict en zelfs geweld. Daarom is er de EDUbox Wij-zij-denken: om jongeren in de klas te laten oefenen in het omgaan met meningsverschillen.

Meer info
Onderwijsprofessional

No Cap: Hoe kan je leerlingen kritisch leren omgaan met informatie?

No Cap is een nieuw ontwikkelde training om leerkrachten betere inzichten te geven hoe om te gaan met leerlingen die geconfronteerd worden met polariserende berichten, nepnieuws en extremistische boodschappen.

Meer info
Onderwijsprofessional

Struisvogel Sessie maakt morele dilemma’s behapbaar

Wat doe je als een jongere niet wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? Hoe reageer je als een leerling homofobe scheldwoorden gebruikt? De tool ‘Struisvogel Sessie’ helpt om het gesprek aan te gaan over dit soort situaties die vaak leiden tot morele dilemma’s.

Meer info
Ambtenaar

Handreiking: omgaan met maatschappelijke spanningen in wijken

Een dossier met achtergrondinformatie en praktische tips voor professionals en beleidsambtenaren, opgesteld door het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Meer info
Illustratie van Sara S'Jegers uit de handleiding

Handleiding Intersectioneel denken voor professionals

In deze handleiding van ella vzw wordt uitgelegd wat intersectionaliteit precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en diversiteit, en worden concrete tips gegeven voor organisaties.

Meer info
Ambtenaar, Burger

Handleiding: van polarisatie naar verbinding in buurten

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen?

Meer info
Onderwijsprofessional

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas

Dit boek van Maarten Van Alstein biedt een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie.

Meer info
Onderwijsprofessional

Handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’

De handleiding van de Nederlandse Stichting School & Veiligheid helpt docenten bij het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas.

Meer info
Onderwijsprofessional

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s

Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren.

Meer info
Onderwijsprofessional

Infofiche ‘Controversiële onderwerpen in het leerplan’

Deze infofiche biedt enkele pedagogische en didactische handvatten aan, voor het lesgeven over onderwerpen als koloniaal geweld, de Holocaust of de evolutietheorie.

Meer info
Onderwijsprofessional

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. Deze infofiche reikt mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Meer info
Onderwijsprofessional

Infofiche ‘Reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies’

Hoe reageer je op confronterende uitspraken? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert, terwijl je toch probeert een gesprek aan te gaan?

Meer info