Zoeken

Tools & tips

Hoe ga je met schadelijke polarisatie aan de slag? We zetten je op weg!

Hoe kan de gemeente beter depolariseren in de coronacrisis?

Een handreiking depolarisatie van Bart Brandsma met praktische handvatten voor de communicatie vanuit uw gemeente.

Meer info

Webinar: Inzicht in polarisatie

Meer info

Euroguide: Nieuwe handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren

Het GO! ontwikkelde, in samenwerking met de European Foundation for Democracy & Ceapire en met steun van de Europese Commissie, de EUROGUIDE, een (interactieve) handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren.

Meer info

EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen

Jongeren worden voortdurend met verschillende meningen geconfronteerd. Zo hoort het ook in een democratische samenleving. Alleen laaien de emoties soms hoog op bij meningsverschillen en kunnen tegenstellingen leiden tot conflict en zelfs geweld. Daarom is er de EDUbox Wij-zij-denken: om jongeren in de klas te laten oefenen in het omgaan met meningsverschillen.

Meer info

No Cap: Hoe kan je leerlingen kritisch leren omgaan met informatie?

Meer info

De kracht van storytelling

Is ‘storytelling’ een modieus toverwoord of kan het daadwerkelijk als methode ingezet worden om polarisatie te verminderen? Kan het bruggen slaan daar waar 'wij en zij' lijnrecht tegenover elkaar staan? KIS sprak erover met psycholoog/antropoloog en onafhankelijk consultant Aminata Cairo en met Luuk van der Vaart, medewerker van de Stichting Storytelling Centre, in Amsterdam.

Meer info

Struisvogel Sessie maakt morele dilemma’s behapbaar

Wat doe je als een jongere niet wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? Hoe reageer je als een leerling homofobe scheldwoorden gebruikt? De tool ‘Struisvogel Sessie’ helpt om het gesprek aan te gaan over dit soort situaties die vaak leiden tot morele dilemma’s.

Meer info

We have the Choice, een verbindend burgerinitiatief

Cirkels zijn een hedendaagse creatieve vorm van een oud, vergeten ritueel. In de veilige omgeving van de Cirkel staan diep luisteren en openhartig spreken centraal.

Meer info

Handreiking: omgaan met maatschappelijke spanningen in wijken

Een dossier met achtergrondinformatie en praktische tips voor professionals en beleidsambtenaren, opgesteld door het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Meer info

Handleiding Intersectioneel denken voor professionals

In deze handleiding van ella vzw wordt uitgelegd wat intersectionaliteit precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en diversiteit, en worden concrete tips gegeven voor organisaties.

Meer info

Boek ‘Polarisatie: inzicht in de dynamiek van wij-zij denken’

Dit heldere basisboek van Bart Brandsma is geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk.

Meer info

Polarisatie: do’s en don’ts voor jongerenwerkers

Hoe kan je als jongerenwerker verschillende groepen in de buurt verbinden? KIS stelde enkele do's en don'ts op.

Meer info

Hoe lokale besturen preventief kunnen optreden tegen polarisatie – Khalid Benhaddou

Vanuit zijn ervaring als radicaliseringsexpert en imam geeft Khalid Benhaddou mee wat steden en gemeenten kunnen doen om preventief succesvol op te treden tegen polarisatie.

Meer info

Handleiding: van polarisatie naar verbinding in buurten

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen?

Meer info

Radicaal Open Interesse – Karen Walthuis’ antwoord op radicalisering en polarisatie

Radicalisering en polarisatie lijken het nieuwe normaal te zijn. Karen Walthuis maakt zich zorgen en introduceert een oplossing; ROI, Radicaal Open Interesse

Meer info

‘Deïslamiseer’ probleemgedrag bij moslimleerlingen

Hoe ga je om met een moslim die een bepaalde uitspraak doet of gedrag vertoont dat afwijkt van de norm? Ga je dit automatisch kaderen in het licht van diens religieuze identiteit?

Meer info

Complotdenken in de klas: praktische tips voor docenten

De Nederlandse Anne Frank Stichting stelde samen met Stichting School & Veiligheid een aantal praktische tips en suggesties op.

Meer info

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas

Dit boek van Maarten Van Alstein biedt een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie.

Meer info

Biedt de islam handvaten tegen polarisatie?

Soms lijkt het of het debat over islam de polarisatie enkel lijkt te voeden. Maar ook het tegendeel is waar. Imam Khalid Benhaddou bespreekt in dit filmpje waar de leer juist oproept tot depolarisatie.

Meer info

Racisme bij ouders: hoe reageer je?

Racistische reacties kan je ook bij ouders aan de schoolpoort tegenkomen. Hoe reageer je als school op zo’n incident? Klasse stelde 8 tips op.

Meer info

Tips voor het lesgeven over de evolutietheorie

Sommige leerkrachten ervaren al stress op voorhand als ze weten dat ze de evolutietheorie moeten uitleggen aan jongeren.

Meer info

Handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’

De handleiding van de Nederlandse Stichting School & Veiligheid helpt docenten bij het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas.

Meer info

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s

Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren.

Meer info

Digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag’

Deze online tool helpt leraren in het middelbaar onderwijs om het gesprek aan te gaan over maatschappelijke spanningen binnen de school.

Meer info

Infofiche ‘Controversiële onderwerpen in het leerplan’

Deze infofiche biedt enkele pedagogische en didactische handvatten aan, voor het lesgeven over onderwerpen als koloniaal geweld, de Holocaust of de evolutietheorie.

Meer info

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. Deze infofiche reikt mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Meer info

Infofiche ‘Reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies’

Hoe reageer je op confronterende uitspraken? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert, terwijl je toch probeert een gesprek aan te gaan?

Meer info

Klas Op Stelten: Webinars over controverses op school

Bekijk een dubbel webinar rond controverses in de klas en op school, met concrete aanwijzingen om constructief om te gaan met leerstof die controverse kan oproepen.

Meer info

Normaal Radicaal. Webinars over radicalisering en identiteit

In deze reeks van drie webinars neemt het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie het radicalisatie-verschijnsel onder de loep, en werpt het enkele kritische vragen op.

Meer info

Via ‘Democratische Dialoog’ naar een verbindend gesprek

Een Democratische Dialoog is een verbindende en onderzoekende dialoog over een moeilijk bespreekbare kwestie.

Meer info
Geen resultaten voor de geselecteerde combinatie.