Tools & tips
23 december 2022

Building Conversation: Scripts

Naar aanleiding van 10 jaar Building Conversation deelt het platform voor dialoogkunst hun scripts voor performatieve gesprekken

In deze Engelstalige publicatie vind je de scripts van onder andere Conversation Without Words, Parliament of Things en Thinking Together – An Experiment. Het boek is Engelstalig en gratis beschikbaar. De scripts dienen ter inspiratie voor organisaties die zelf aan de slag willen gaan met gespreksperformance. Op de pagina van Building Conversation krijg je mee hoe je een hardcopy van het boek kan laten afdrukken.

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info