Zoeken

Praktijkcases

Leer van elkaars getuigenis! Hoe gingen andere mensen in praktijk om met polarisatie?

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

De maatschappelijke spanningen rond de intocht van Sinterklaas werden in Nederland vanuit het denkkader van Bart Brandsma benaderd. De handreiking biedt houvast aan bestuurders, ambtenaren en communicatieadviseurs.

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Stefanie Van Brussel maakte samen met derdegraads leerlingen een bijzondere denkoefening in een poging een zeer geladen ontwerp te ontmijnen en bespreekbaar te maken vanuit verschillende perspectieven.

Meer info

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Een zelfmoord verdeelt de gemeenschap. Imam Khalid Benhaddou getuigt over de manier waarop hij als polarisatiestrateeg de situatie wist te ontmijnen.

Meer info

Koen Aerts over de aanpak van de collaboratie na WOII

Hoe ging de Belgische staat na de oorlog om met geradicaliseerde collaborateurs? Hoe werkte dit een verdere polarisatie in de hand?

Meer info

Aanpak sociale polarisatie na gevecht in school

De sociale context waarin jongeren opgroeien staat soms in schril contract met elkaar. In een Antwerpse klas mondde een groeiende sociale polarisatie uit in een groepsgevecht.

Meer info

Richt je als school een gebedsruimte in?

Hoe ga je als school om met de vraag om te kunnen bidden op school? Niet door meteen een gebedsruimte in te richten, stelt imam en expert Khalid Benhaddou.

Meer info

Partijpolitieke polarisatie in de klas

Een leraar wordt tijdens een les rond migratie geconfronteerd met een leerling waarbij alleen al het woord ‘Koerden’ werkt als een rode lap op een stier.

Meer info

Kunstproject: leer je leerlingen op een andere manier kennen

Hoe kan je tot een gesloten leerling doordringen? Een kunstproject levert onverwacht verrassende resultaten op. Leerling Ilias getuigt.

Meer info

Hoe gaan gidsen in Kazerne Dossin om met polarisatie?

Als gids in Kazerne Dossin kan je je nu en dan verwachten aan gepeperde uitspraken. Hoe ga je daar als gids best mee om?

Meer info

Burgemeester Bart Somers over de lokale aanpak van polarisatie in Mechelen

Voor de aanpak van polarisering en radicalisering kan de stad een positief trackrecord voorleggen.

Meer info

Schoolinspecteur bemiddelt tussen jongeren en politie

Schoolinspecteur Fabio Carzedda (politie CARMA) is een bemiddelaar. Met een mix van toegankelijkheid en autoriteit ontmijnt hij conflicten tussen jongeren en politie.

Meer info

‘Wij zijn in oorlog’. Directrice blijft in het midden tijdens polarisatie

Tijdens een felle, polariserende discussie liet Karin Heremans zich niet in de rol van pusher duwen, maar bleef ze in het midden staan.

Meer info

Experiment: de evolutietheorie doceren op drie manieren

Als leraar vraag je je af hoe je best de evolutietheorie doceert. Een interessant experiment hierover werd uitgevoerd in een Gentse secundaire school.

Meer info

Verliefdheid leidt tot polarisatie tussen gemeenschappen

Een aanvaring tussen twee meisjes mond uit in een hoogoplopende polarisatie tussen de Portugese en de Marokkaanse gemeenschap op school.

Meer info

Kiezen tussen offerfeest of eerste schooldag

In 2017 viel de eerste dag van het nieuwe schooljaar samen met het Offerfeest, een belangrijk feest binnen de islam. Hoe kunnen scholen best reageren?

Meer info

Polariserende uitspraken monden uit in conflict. Wat doe je als leraar?

Soms kan het behandelen van een bepaald onderwerp tijdens de les al genoeg zijn om polariserende uitspraken te ontlokken aan een leerling.

Meer info

Leerlingen tijdens ramadan begeleiden

Wanneer jonge leerlingen op school aangeven dat ze meedoen aan de ramadan, stuit dit vaak op heel wat bezorgdheid. Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje hoe je als leraar of directie kan omgaan met deze situatie.

Meer info

Verbod op spaghettibandjes niet nageleefd

Op een school ontstaat heisa wanneer meisjes het niet naleven van het verbod op spaghettibandjes aanklaagden.

Meer info

Omgaan met weigering deelname aan zwemles

Hoe ga je als school om met een leerling die weigert deel te nemen aan de zwemles? Hoe ga je in gesprek zonder in conflict te verzanden? Pedagogisch begeleider Chris Wyns geeft enkele tips mee.

Meer info

Omgaan met moslimleerlingen die niet meegaan op uitstap

Ouders met een moslimachtergrond sturen soms hun kinderen niet mee op meerdaagse schooluitstappen. Uitzonderlijk kan dit aanleiding geven tot een onderhuids groeiende polarisatie.

Meer info

Preventieve aanpak op school na couppoging in Turkije

De mislukte staatsgreep in Turkije in juli 2016 dreigt de relaties tussen verschillende gemeenschappen in het Antwerpse Atheneum te vertroebelen. De directrice grijpt in.

Meer info

Varkensvlees tijdens kookles met moslimjongeren

Emilie Le Roi bekijkt in dit filmpje wat de regelgeving hierover zegt, en hoe scholen zich hierop kunnen voorbereiden.

Meer info

Uitsluiting leerling met epilepsie van schoolreis

Een leerling wordt omwille van zijn epilepsie gevraagd niet mee te gaan op schoolreis. De posities tussen school en ouders verharden en de gesprekken lopen helemaal vast.

Meer info

Seksuele vorming geven aan moslimjongeren

De lessen rond seksuele en relationele vorming zorgen bij leerling én leerkracht al gauw voor het schaamrood op de wangen. Emilie Le Roi, auteur van 'Halal of niet?', geeft enkele tips mee.

Meer info

Jongeren weigeren één minuut stilte na aanslagen

Na de aanslagen in Brussel werd er in verschillende scholen een minuut stilte gehouden als steunbetuiging voor de slachtoffers. Enkele scholen werden geconfronteerd met een groep jongeren die weigerden aan deze minuut deel te nemen.

Meer info

Vraag naar halal verdeelt lerarenkorps

Enkele ouders vragen halalvoeding voor hun kinderen te voorzien tijdens een kennismakingsdriedaagse. Er ontstaat onenigheid binnen het lerarenteam.

Meer info

Weigering deelname kennismakingsmoment met imam

Pedagogisch begeleider Chris Wyns gaat samen met alle partijen in dialoog, op zoek naar een oplossing.

Meer info
Geen resultaten voor de geselecteerde combinatie.