Praktijkcases

Leer van elkaars getuigenis! Hoe gingen andere mensen in praktijk om met polarisatie?

Filter
Ambtenaar

Kunnen we gamification inzetten om online polarisatie tegen te gaan?

Op vrijdag 20 mei hielden we de studiedag 'Gamification, Haatspraak en Radicalisering' in samenwerking met Textgain en LIVC-R Carma. We onderzochten de vraag hoe we kunnen omgaan met de online polarisatie op kanalen zoals Discord, Omegle en 4chan en hoe we gamification technieken beter kunnen inzetten om jongeren te bereiken en preventief aan de slag te gaan.

Meer info
Burger, Onderwijsprofessional

Hoe ga je een depolariserend gesprek met jongeren aan?

Jongeren weten vaak niet goed hoe ze het moeten hebben over complexe thema's. Vaak worden hun ideeën niet kritisch bevraagd en gaan ze verder online op zoek naar bevestiging, met het gevaar op radicalisering. Eef Cornelissen, onderzoeker bij Odisee, geeft je tips hoe je deze dynamiek omdraait om zo betere gesprekken te voeren met jongeren.

Meer info
Burger

Hoe omgaan met polarisatie bij vluchtelingengroepen?

Malik, pedagogisch technisch medewerker van Rising You, een organisatie die zich inzet voor integratie van vluchtelingengroepen, deelt vanuit de praktijk mee hoe hij er mee omgaat wanneer er bij hen polarisatie ontstaat.

Meer info
Burger

Met serie ‘Framed’ wil politie Gent de banden met jongeren versterken

10 Gentse jongeren en 10 politiemensen delen hun eigen ervaringen met gecontroleerd worden - en politiewerk. In deze reeks van 8 video's gaan ze op een heel eerlijke manier in gesprek met elkaar, op zoek naar nuance en meer wederzijds begrip.

Meer info
Burger

Denderstreek – hoe verbinden in woelig water?

In deze podcast van het Hannah Arendt Instituut, in samenwerking met De Morgen, onderzoeken ze op welke manier polarisatie in de Denderstreek effectief kan aangepakt worden. Hoe is het zover kunnen komen en op welke manier kunnen beleidsmakers bewoners weer effectief met elkaar verbinden?

Meer info
Onderwijsprofessional

Nieuwe Podcast: Clash in de Klas

Wij-Zij ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe podcast, een samenwerking van het Hannah Arendt Instituut, Knack, GO! Gemeenschapsonderwijs en het Vlaams VredesInstituut.

Meer info
Burger

Kan je als journalist depolariseren?

Tim Verheyden, journalist, presentator en reportagemaker legt als journalist de focus op polarisatie, desinformatie en fake news. Hoe gaat hij om met toxische polarisatie en het verhoogde wantrouwen naar de journalistiek?

Meer info
Burger

Hoe omgaan met complotdenken bij je naasten?

Steeds meer voeren we met onze naasten kritische gesprekken over wetenschap, coronamaatregelen of de politiek. Maar hoe moet je zo'n moeilijk gesprek gaan voeren? En wat als complotdenken overneemt?

Meer info
Burger, Onderwijsprofessional

Hoe onderzoek je een gepolariseerd thema?

Marie Figoureux gebruikte cartoons om tijdens haar doctoraatsonderzoek een scherper inzicht te kunnen formuleren met betrekking tot het onderwerp radicalisering, een sterk gepolariseerd thema

Meer info
Burger

Hoe wetenschappelijke micro-influencers vaccintwijfelaars weten te overhalen

Via het verspreiden van juiste wetenschappelijke informatie op sociale media kunnen sommige wetenschappers alsnog twijfelaars bereiken

Meer info
Burger

Hoe met je kinderen spreken over (nep)nieuws?

Bert Pieters, expert polarisatie, haatspraak en desinformatie bij Mediawijs, adviseert ouders hoe ze het moeilijke gesprek moeten aangaan met hun kinderen wanneer zij gepolariseerde thema's willen bespreken

Meer info
Onderwijsprofessional

Hoe omgaan met polarisatie in de klas?

Leerkracht Angelique Hoogstoel geeft haar inzichten over hoe je gepolariseerde thema's kan bespreken in een diverse klaspraktijk.

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe ging Frictiefest er aan toe?

Een sfeerverslag van Frictiefest, waar we maatschappelijke professionals die dagelijks werken met gepolariseerde thema's versterken.

Meer info
Burger

Dialoog als kunst? Hoe gespreksperformance kan leiden tot reflectie en emancipatie

Building Conversation organiseert gespreksperformances en maakt daarmee een unieke ruimte mogelijk voor verbinding

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info
Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Burger

Wanneer reageren bij online polarisatie?

Ook online ontstaat er veel polarisatie. Wat moet je doen wanneer je dit ziet gebeuren?

Meer info
Burger

Hoe omgaan met online polarisatie?

Onderzoeker Nathalie van Raemdonck geeft haar advies over hoe je online moet omgaan met polarisatie

Meer info
Onderwijsprofessional

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Stefanie Van Brussel maakte samen met derdegraads leerlingen een bijzondere denkoefening in een poging een zeer geladen ontwerp te ontmijnen en bespreekbaar te maken vanuit verschillende perspectieven.

Meer info
Onderwijsprofessional

Aanpak sociale polarisatie na gevecht in school

De sociale context waarin jongeren opgroeien staat soms in schril contract met elkaar. In een Antwerpse klas mondde een groeiende sociale polarisatie uit in een groepsgevecht.

Meer info
Onderwijsprofessional

Richt je als school een gebedsruimte in?

Hoe ga je als school om met de vraag om te kunnen bidden op school? Niet door meteen een gebedsruimte in te richten, stelt imam en expert Khalid Benhaddou.

Meer info
Onderwijsprofessional

Omgaan met moslimleerlingen die niet meegaan op uitstap

Ouders met een moslimachtergrond sturen soms hun kinderen niet mee op meerdaagse schooluitstappen. Uitzonderlijk kan dit aanleiding geven tot een onderhuids groeiende polarisatie.

Meer info
Onderwijsprofessional

Vraag naar halal verdeelt lerarenkorps

Enkele ouders vragen halalvoeding voor hun kinderen te voorzien tijdens een kennismakingsdriedaagse. Er ontstaat onenigheid binnen het lerarenteam.

Meer info