Praktijkvoorbeeld

Omgaan met moslimleerlingen die niet meegaan op uitstap

Ouders met een moslimachtergrond besluiten soms hun kinderen niet mee te sturen op meerdaagse schooluitstappen, zoals zeeklassen. Dat is niet alleen jammer voor de betrokken kinderen, het doet ook afbreuk aan de pedagogische waarde van de activiteit als niet alle leerlingen aanwezig zijn. Uitzonderlijk kan dit in sommige scholen aanleiding geven tot het ontstaan van breuklijnen tussen bijvoorbeeld ouders en directie, en is het brandstof voor een onderhuids groeiende polarisatie.

Hoe kan je als directeur of leraar anticiperen op deze situatie? Scholen hebben in de praktijk immers vaak al de nodige aandacht voor zaken als halalvoeding of gescheiden slapen en wassen, maar toch moeten ze vaststellen dat er nog steeds jongeren niet meegaan.

Emilie Le Roi, co-auteur van het boek ‘Halal of niet?’ gaat in dit filmpje dieper in op deze delicate situatie. Zij detecteert twee redenen waarom een aantal moslimjongeren niet meegaan op zulke schooluitstappen: een gebrek aan vertrouwen tussen ouders en school én het bestaan van financiële drempels. Le Roi bespreekt een aantal tips om hiermee aan de slag te gaan.

Communiceer zo vroeg en zo helder mogelijk over de activiteit én het nut ervan voor de leerling.

Emilie Le Roi, auteur van het boek ‘Halal of niet?’
Bekijk ook: 'Leerlingen tijdens ramadan begeleiden?'
Emilie Le Roi legt uit hoe je hier het best mee omgaat

Wanneer leerlingen op school aangeven dat ze meedoen aan de ramadan, stuit dit vaak op heel wat bezorgdheid