Zoeken

Onderzoeksresultaten

Ontwikkel dieper inzicht in de polarisatiemechanismen met academisch onderzoek en achtergrondinformatie.

Nieuw rapport ontwikkelt origineel denkkader over polarisatie

Onderzoeker Maarten Van Alstein geeft op basis van wetenschappelijke literatuur een dieper inzicht in polarisatie en conflict. Hoe kan je geweldloos omgaan met tegenstellingen en spanningen?

Meer info

Wat te doen met polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden?

Onderzoeker Ron van Wonderen geeft een dieper inzicht in de oorzaken waarom polarisatie bij jongeren in niet-stedelijke gebieden vaak meer extreem is - en wat daar aan te doen.

Meer info

Nieuwe framinggids leidt je veilig doorheen het verhitte migratiedebat

Meer effectief communiceren over migratie en vluchtelingen naar het beweegbare midden? Other Talk biedt een antwoord

Meer info

Nieuw boek van Khalid Benhaddou en Emilie Le Roi over hoe omgaan met diversiteit en islam

Een diepgaande blik op specifieke casussen op het werk, school, in de zorg, jeugdwerk en de vrije tijd

Meer info

Bart Brandsma over zijn denkkader rond polarisatie

Beluister het gesprek van Bart Brandsma met Koen Fillet en Sven Speybrouck tijdens het praatprogramma 'Interne Keuken'. Een introductie in de drie basiswetten en de vijf rollen in polarisatie.

Meer info

We praten meer over dan met elkaar

3 op 5 gemeenten (58%) geven aan signalen van polarisering te ontvangen, dat zijn diepgaande tegenstellingen tussen mensen of groepen. Dat is een toename met 15% in vergelijking met twee jaar geleden. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) bij haar leden.

Meer info

Analyse van communicatie Vlaamse politieke accounts op sociale media

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain maakten in opdracht van Unia een taalwetenschappelijke analyse van de boodschappen van politici, partijen en influencers op sociale media in verkiezingstijd.

Meer info

“Strijd rond Verlichting grootste polarisatie vandaag”

Naar aanleiding van het boek 'Verdwaald in Verlichting', praat Wij-zij met Khalid Benhaddou over wat hij ziet als de grootste polarisatie vandaag: de strijd om de Verlichting

Meer info

Dimokritos Kavadias over polarisatie in het Brussels onderwijs

Dimokritos Kavadias licht het opzet én de eerste resultaten van DEBEST toe. Dit onderzoeksprogramma spitst zich toe op polarisering, radicalisering, extremistische ideologieën, superdiversiteit in het metropolitaans Brussels onderwijs.

Meer info

“Groepsdynamiek is kleurloos”

Christophe Busch, criminoloog en voormalig directeur van Kazerne Dossin, legt uit hoe groepsdynamiek werkt, en hoe het polarisatie kan versterken.

Meer info

Rapport polarisatie en aanpakken in het jeugddomein

Het Verwey-Jonker Instituut voerde samen met het Nederlands Jeugdinstituut een verkenning uit naar oplopende maatschappelijke spanningen en polarisatie in het jeugddomein.

Meer info

Polarisatiemapping: sociale media een splijter of verbinder?

John Rozema (HowAboutYou) en Ad Schalkx (Semantix) willen via big data polarisatie in kaart brengen.

Meer info

‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

Het Vlaams Vredesinstituut wil met dit boek internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen.

Meer info

Identiteit in de aanslag: onderzoeksrapport Awel

De terreuraanslagen van Parijs, Brussel en Zaventem en Manchester hebben de jongeren die jongerenhulplijn Awel contacteerden emotioneel geraakt. Awel schreef hier een onderzoeksrapport over.

Meer info

Nederlandse jongeren over polarisatie

De Nationale Jeugdraad schreef in 2017 een rapport over polarisatie in Nederland vanuit de beleving van jongeren.

Meer info