Onderzoeksresultaten

Ontwikkel dieper inzicht in de polarisatiemechanismen met academisch onderzoek en achtergrondinformatie.

Filter
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional Foto: Klaus Nielsen, Pexels

Vlaams Vredesinstituut ontwikkelt origineel denkkader over polarisatie

Onderzoeker Maarten Van Alstein geeft op basis van wetenschappelijke literatuur een dieper inzicht in polarisatie en conflict. Hoe kan je geweldloos omgaan met tegenstellingen en spanningen?

Meer info
Ambtenaar

Polarisatie in kaart gebracht: wat zijn de percepties over polarisatie van 3000 Brusselaars?

In 2019-2020 heeft Socaba vzw in opdracht van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) in alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) een onderzoek uitgevoerd over polarisatie. Met behulp van dit onderzoek trachtte Socaba antwoord te geven op de volgende vraag: Kunnen problemen gerelateerd aan polarisatie die door Brusselaars ervaren worden hun sociaal gedrag beïnvloeden en leiden tot distantiëring en/of conflicten?

Meer info
Ambtenaar

Wat te doen met polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden?

Onderzoeker Ron van Wonderen geeft een dieper inzicht in de oorzaken waarom polarisatie bij jongeren in niet-stedelijke gebieden vaak meer extreem is - en wat daar aan te doen.

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Other Talk framinggids leidt je veilig doorheen het verhitte migratiedebat

Meer effectief communiceren over migratie en vluchtelingen naar het beweegbare midden? Other Talk biedt een antwoord

Meer info
Burger

Over bruggen en grenzen: hoe omgaan met diversiteit en Islam?

Een diepgaande blik op specifieke casussen op het werk, school, in de zorg, jeugdwerk en de vrije tijd

Meer info
Burger, Onderwijsprofessional

Wat is het belang van nazorg bij dialoogtrainingen voor jongeren?

Dialoogtraining wordt vaak ingezet door scholen en gemeenten ter preventie van polarisatie, maar doet dit zijn werk en wat is de psychologische impact hiervan op jongeren?

Meer info
Ambtenaar, Burger

Hoe een gemeenschapsdialoog organiseren om toxische polarisatie tegen te gaan?

Op 4 & 5 oktober kwam in Stockholm, Zweden voor het Radicalisation Awareness Network, organisatoren van de publieke dialoog vanuit verschillende Europese landen samen om te bespreken op welke manier hun praktijken toxische polarisatie tegengaan. Welke lessen kunnen we leren uit deze initiatieven?

Meer info
Onderwijsprofessional

Hoe geef je les over de Holocaust in een multiculturele klas?

Lesgeven over een gepolariseerd thema is niet evident, en zeker niet wanneer conflicterende perspectieven actief botsen in de klasomgeving. Docenten die lesgeven over de Holocaust aan multiculturele klassen moeten zich voorbereiden op de mogelijke perspectieven die hun leerlingen kunnen meenemen naar de klas.

Meer info
Ambtenaar

Webinar: Inzicht in polarisatie

De coronapandemie bracht een grote golf aan solidariteit, vandaag zien we echter ook heel wat polarisatie. Maar hoe werkt polarisatie precies, en hoe gaan we hier het best mee om als stad of gemeente?

Meer info
Ambtenaar

Webinar: Hoe depolariserend communiceren?

Hoe kan je als stad of gemeente zo effectief mogelijk communiceren binnen een gepolariseerd debat?

Meer info
Ambtenaar

Webinar: Hoe omgaan met online polarisatie?

Over reageren, modereren en melden

Meer info
Burger Bart Brandsma © inside polarisation

Bart Brandsma over zijn denkkader rond polarisatie

Beluister het gesprek van Bart Brandsma met Koen Fillet en Sven Speybrouck tijdens het praatprogramma 'Interne Keuken'. Een introductie in de drie basiswetten en de vijf rollen in polarisatie.

Meer info
Onderwijsprofessional

Controverse in de wetenschapsklas: hoe kan je je als leerkracht voorbereiden op gevoelige thema’s?

Lesgeven als leerkracht wetenschappen over thema’s zoals evolutietheorie, genetische manipulatie of (homo)seksualiteit kan gevoelig liggen. Om student-leraren hierop voor te bereiden reiken we een methodiek aan waarin de studenten uitgedaagd worden om na te denken over hun visie op wetenschap, maatschappij, onderwijs en de wisselwerking ertussen.

Meer info
Ambtenaar

Hoe online polarisatie aanpakken op lokaal niveau?

Sociale disconnectie en polarisatie zijn bekende oorzaken van radicalisering. Sociale diensten hebben vaak veel kennis over hoe deze fenomenen zich ontwikkelen in scholen, op straat en bij verenigingen. Maar ze weten minder over hoe de processen online of via mediagebruik verlopen. Hannah Arendt publiceert daarom drie rapporten die inzichten en kaders bieden waarop de verdere aanpak tegen online polarisatie en vervreemding op lokaal en stedelijk niveau gestoeld kan zijn.

Meer info
Ambtenaar

We praten meer over dan met elkaar

3 op 5 gemeenten (58%) geven aan signalen van polarisering te ontvangen, dat zijn diepgaande tegenstellingen tussen mensen of groepen. Dat is een toename met 15% in vergelijking met twee jaar geleden. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) bij haar leden.

Meer info
Ambtenaar

Analyse van communicatie Vlaamse politieke accounts op sociale media

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain maakten in opdracht van Unia een taalwetenschappelijke analyse van de boodschappen van politici, partijen en influencers op sociale media in verkiezingstijd.

Meer info
Ambtenaar

Hoe omgaan met trollen, hartluchters, meelezers en meer?

In dit nieuwe rapport krijgen overheidsinstellingen - en organisaties tips en concrete handvatten hoe ze online moeten omgaan met de verschillende typen gebruikers. Als communicatieverantwoordelijke of moderator sta je dan sterker in je schoenen om online polarisering aan te pakken en te voorkomen.

Meer info
Burger

“Strijd rond Verlichting grootste polarisatie vandaag”

Naar aanleiding van het boek 'Verdwaald in Verlichting', praat Wij-zij met Khalid Benhaddou over wat hij ziet als de grootste polarisatie vandaag: de strijd om de Verlichting

Meer info
Ambtenaar, Onderwijsprofessional

Rapport polarisatie en aanpakken in het jeugddomein

Het Verwey-Jonker Instituut voerde samen met het Nederlands Jeugdinstituut een verkenning uit naar oplopende maatschappelijke spanningen en polarisatie in het jeugddomein.

Meer info