Onderzoeksresultaat
18 maart 2022

Webinar: Hoe omgaan met online polarisatie?

Over reageren, modereren en melden

Polarisatie in de samenleving speelt niet enkel offline. Ook online gaan mensen met elkaar in debat, begraven groepen zich in hun eigen gelijk en worden discussies soms vijandig. Het is dus niet ongewoon dat steden en gemeenten te maken krijgen met online polarisatie naar aanleiding van hun eigen communicatie. Als lokaal bestuur of organisatie denk je dan misschien dat het beter is je niet te reageren, maar is dat wel zo?

Je kan wel degelijk een impact hebben op het gezonde en constructieve karakter van de eigen online omgeving. Maar hoe doe je dat als stad of gemeente concreet? Hoe communiceer je online om polarisatie te vermijden? Hoe reageer je op toxische communicatie? En hoe modereer je opdat iedereen op een veilige manier kan deelnemen aan de discussie? Kijk onze webinar terug om een antwoord te krijgen op deze vragen of download het samenvattend verslag.

We zoomen in op wat online polarisatie is, in welke vormen het zich voordoet en wanneer het problematisch wordt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we tips mee om als lokaal bestuur online polarisatie aan te pakken. Tot slot introduceren we de e-learning Reconnect over online polarisatie. Hierin krijg je als medewerker of mandataris bij een lokaal bestuur tools en tips om online polarisatie aan te pakken.

Sprekers

  • Nathalie van Raemdonck: Onderzoeker aan het Hannah Arendt Instituut en de VUB
  • Marjan Verplancke: Vormingsverantwoordelijke Hannah Arendt Instituut
  • Fri De Keyser: Projectmanager Samenleven bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering
  • Dries Boelens: Deskundige burgerparticipatie – en conversatie bij de stad Halle
  • Suzanne Meynen: Social Media Manager & Content Creator at Atlas integratie & inburgering Antwerpen

Samenvattend Verslag: Hoe omgaan met online polarisatie?