Onderzoeksresultaat
22 april 2022

Hoe online polarisatie aanpakken op lokaal niveau?

Een onderzoek van het Hannah Arendt Instituut en SMIT-VUB naar de oorzaken van online polarisatie - en wat je daar aan kan doen.

Sociale disconnectie en polarisatie zijn bekende oorzaken van radicalisering. Sociale diensten hebben vaak veel kennis over hoe deze fenomenen zich ontwikkelen in scholen, op straat en bij verenigingen. Maar ze weten minder over hoe de processen online of via mediagebruik verlopen. Hannah Arendt publiceert daarom drie rapporten die inzichten en kaders bieden waarop de verdere aanpak tegen online polarisatie en vervreemding op lokaal en stedelijk niveau gestoeld kan zijn.

Kaders om radicalisering en polarisatie beter te begrijpen

In dit rapport worden verschillende denkkaders opgelijst samen met inzichten, definities en modellen om deze complexe fenomenen en onze omgang ermee beter te kaderen. Er is op dit moment veel conceptuele verwarring, bijvoorbeeld wat is nu juist extremisme en wat is polarisatie? Wanneer is het gewelddadig en is polarisatie dan altijd zo slecht?

Wanneer polarisatie viraal gaat

In dit rapport wordt dieper ingegaan op hoe processen van radicalisering, polarisatie en vervreemding zich online uiten. Er zijn algemene tendensen, maar verschillende platformen vertonen verschillende dynamieken. Het rapport bespreekt de eigenheid van de platformen 4chan en Reddit, YouTube, en Facebook en Twitter, en hoe polarisatie en vervreemding er respectievelijk vorm krijgen.

Online preventie en remediƫring in de praktijk: Mechelen als case

In dit rapport wordt scherp gesteld op Mechelen als stad die de voorbije jaren verschillende initiatieven nam om polarisatie offline tegen te gaan offline, maar waar de uitdaging zich ook steeds meer online laat voelen. Zowel de stadsdiensten als middenveldorganisaties ervaren hoe die publieke digitale ruimte steeds meer doordringt in hun dagelijkse praktijk. Via enkele lokale en Europese projecten verkennen ze nieuwe insteken om hun werking te vertalen naar een digitale context. Het rapport evalueert hoe preventiemedewerkers in de praktijk binnen een stedelijke context omgaan met online polarisatie en vervreemding, en welke lessen hier uit getrokken kunnen worden.

Hannah Arendt Instituut
Onderzoek naar digitale Disconnectie