Onderzoeksresultaat
06 januari 2021

Analyse van communicatie Vlaamse politieke accounts op sociale media

Berichten in het grensgebied tussen opinie en haat

Om online haatboodschappen te bestrijden, wilde het gelijkekansencentrum Unia begrijpen hoe online haat ontstaat, functioneert en opgang maakt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain maakten daarom in opdracht van Unia een taalwetenschappelijke analyse van de boodschappen van politici, partijen en influencers op sociale media in verkiezingstijd.

De Belgische wetgeving heeft bepalingen over welke uitspraken als discriminerend kunnen worden geïnterpreteerd (de Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet). Maar vaak komen uitingen voor die volgens de wet niet strafbaar zijn, maar die toch als discriminerend ervaren (kunnen) worden. Dit onderzoek gaat daarom na wat de linguïstische kenmerken zijn van uitingen die gedaan worden in deze ‘grijze zone’ en die te maken hebben met afkomst/herkomst, religie en seksuele geaardheid. Het focust meer specifiek op uitlatingen op sociale media (Facebook en Twitter) door politici en influencers.

Wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van discours dat aanzet tot discriminatie, haat en geweld is onmisbaar en biedt structurele inzichten die een aanvulling vormen op de meldingen die Unia ontvangt.

Lees het rapport en de executive summary

Download hier het volledige rapport van de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain. Je vindt ook een executive summary van het rapport. 

Deze studie is parallel uitgevoerd voor het Franstalige landsgedeelte. Lees hier het Franstalige rapport.