Tools & tips
21 december 2022

Socius Magazine 2022: Wij-Zij

Lees deze publicatie vol inspirerende interviews en boeiende praktijken met betrekking tot depolarisatie

Steunpunt sociaal-cultureel werk brengt een magazine met betrekking tot wij-zij denken met als hoofdvragen: Hoe kunnen we voorkomen dat wij-zij denken toxische vormen aanneemt? Leven we in een Ik-tijdperk? Hoe kunnen we samenleven en gemeenschap vormgeven in een tijdperk van globalisering waarin ruimte en tijd krimpt en wereldwijde verbondenheid en afhankelijkheid toeneemt? Socius verkent wat de rol is van sociaal-cultureel werk om een verschil te maken.

Inhoud:

Socius Magazine 2022: Wij-Zij
Ruimte voor reflectie, dialoog en meerstemmigheid

Wij-zij denken. Oeroud.  Maar wat als het toxische vormen aanneemt? En hoe kan sociaal-cultureel werk vanuit zijn verbindende, kritische en laboratoriumrol een verschil maken?

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info