Praktijkvoorbeeld

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Het herstelrecht is een tak van het strafrecht waar de focus niet zozeer ligt op het straffen van daders, maar waar we op zoek gaan naar manieren om de geschonden relaties tussen daders en slachtoffers te helen, in hoeverre dat nog mogelijk is. Ook in verregaande politieke conflicten, zoals bijvoorbeeld de Christenen en de Protestanten in Noord-Ierland, heeft men al herstelgerichte praktijken gebruikt om gemeenschappen met elkaar te verzoenen . En met succes! Leuven Restorative City heeft als doel het handelingskader van het herstelrecht breed te verspreiden, zodat deze visie om met conflict om te gaan ook zijn intrede kan vinden in scholen, wijken en verenigingen. Als het in extreem moeilijke situaties kan, waarom dan niet bij kleinere conflicten?

Herstel als ontwapenende eenvoud

Binnen een herstelgerichte praktijk vraagt de begeleider veel van de deelnemers. Claudia Mazzucato van de universiteit van Milaan geeft aan dat deze intensieve en diepe persoonlijke ontmoeting het eigenaarschap over het conflict teruggeeft aan de betrokkenen: “Het vraagt dat zij die als slachtoffers een enorm onrecht ervaren hebben, zich niet als betere personen beschouwen dan zij die verantwoordelijk zijn voor het leed; dat zij die het geweld gepleegd hebben zich niet onwaardig of te slecht voelen om het aanbod van de ontmoeting te aanvaarden; en dat zij die het geweld ondersteund hebben, of niet opgetreden zijn als omstaanders, uit hun stilzwijgen treden en steun verlenen aan diegenen die de moeizame stappen zetten naar ‘de moeilijke andere’. In een intensieve en diep persoonlijke ontmoeting geven we het eigenaarschap over het conflict terug aan de betrokkenen.”

LRC is een nieuw initiatief, ondersteund door de stad Leuven, die de tools, tips en tactieken van herstelgerichte praktijken breed wil verspreiden. Niet zozeer gericht op het depolariseren, maar wel om nieuwe ruimtes in de stad mogelijk te maken om opnieuw te verbinden. Bezoek hun website om verder op de hoogte te blijven: http://leuvenrestorativecity.be

Leuven Restorative CIty
Herstelgerichte praktijken