Onderzoeksresultaat
18 maart 2022

Webinar: Hoe depolariserend communiceren?

Hoe kan je als stad of gemeente zo effectief mogelijk communiceren binnen een gepolariseerd debat?

Vaak zijn we erg onhandig in het omgaan met gepolariseerde thema’s. We krijgen maar geen grip op het perspectief van de ander en doen uitspraken die de groepen alleen maar verder uit elkaar drijven. We hebben het gevoel dat we machteloos staan tegenover deze maatschappelijke dynamiek en durven vaak niet in te grijpen, bang om het verkeerd te doen. Niets doen is dan wellicht de minst verkeerde manier om er mee om te gaan – maar is dat wel een goed idee?

In deze webinar stellen we de vraag hoe je als stad of gemeente zo effectief mogelijk verbindend communiceert. Wat is jouw positie ten aanzien van een gepolariseerd thema en wat betekent dat voor jouw communicatie? Wat zijn de algemene principes om de dynamiek van polarisatie tegen te gaan? En hoe zorg je ervoor dat met jouw interventies de verschillende groepen elkaar constructief kunnen terugvinden?

Programma en sprekers

  • Jan Mellebeek, Diensthoofd Gebiedsgerichte Werking Stad Leuven: Inzicht in weerstand bij participatietrajecten in de Stad Leuven
  • Tomas Baum (Directeur Kazerne Dossin): Hoe effectief communiceren vanuit de ‘bruggenbouwerpositie’ en de positie vanuit het midden?
  • Eef Cornelissen (Onderzoeker aan de Odisee hogeschool): Hoe verbindend communiceren? Inzicht in de praktijk aan de hand van verschillende casussen
  • Ruimte voor vragen

Deze webinar wordt georganiseerd in samenwerking met  Kazerne Dossin, Odisee hogeschool, Hannah Arendt Instituut en Agentschap Binnenlands Bestuur

Samenvattend Verslag: Hoe depolariserend communiceren?