Praktijkvoorbeeld

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Over een conflictueus verleden praten is nooit gemakkelijk. Zeker niet in scholen waar leerlingen vanuit hun zeer diverse achtergronden en nationaliteiten een ander geschiedenisbeeld hebben. De derdegraads leerlingen van GO! Atheneum Antwerpen en Xaveriuscollege Borgerhout maakten in 2019 een bijzondere denkoefening in het kader van de lessen geschiedenis en cultuurwetenschappen: ze vergeleken een Palestijns geschiedenishandboek met een Israëlisch exemplaar.

De leerlingen kropen in de huid van hun leeftijdsgenoten in Israël en Palestina, door actueel gebruikte schoolhandboeken geschiedenis te vergelijken met elkaar, rond de casus 1948: het jaar van de Arabisch-Israëlische Oorlog en de stichting van de staat Israël.

Na een grondig bad in het ruimer, historische kader, gingen de leerlingen op zoek naar hiaten, gekleurd taalgebruik of zelfs complete desinformatie in de beide handboeken. Deze manier van kijken wist het geladen ontwerp enigszins te ontmijnen en bespreekbaar te maken vanuit verschillende perspectieven.

In dit filmpje licht Stefanie Van Brussel deze zeer gelaagde en interessante oefening toe die niemand onberoerd liet.

De bedoeling was uiteindelijk een gesprek op gang te brengen door bepaalde krasse uitspraken te gaan fileren naar hun gevoelswaarde of onderliggende boodschap. Op die manier kregen de leerlingen ook begrip voor de ander, en kon je een gepolariseerd onderwerp wel bespreekbaar maken.'

Stefanie Van Brussel, leerkracht geschiedenis
Leerlingen van het Atheneum Antwerpen en Xaveriuscollege Borgerhout tijdens een sessie handboekenvergelijken.