Tools & tips
06 september 2022

Educ8 NL – een didactisch aanbod voor middelbare scholen om weerbaarheid op te bouwen tegen polarisatie

Inhoud op maat van leerlingen en leerkrachten uit 6 religieuze/levensbeschouwelijke wereldbeelden.

EDUC8 biedt verschillende didactische pakketten aan. Via de Deep Modules kan de kennis over de eigen religie of levensbeschouwing verdiept worden. De Shallow Modules vormen daarentegen een eerste kennismaking met een 'andere' religie of levensbeschouwing. EDUC8 hoopt zo om, aan de hand van verschillende onderwerpen, weerstand te bieden tegen polarisatie en radicalisering bij jongeren vandaag. EDUC8 is een interdisciplinair en veelzijdig project ontworpen om weerstand op te bouwen bij kinderen en jongeren tegen radicalisering en polarisatie. Dit door middel van levensbeschouwelijk onderwijs op middelbare scholen en buitenschoolse contexten.

Educ8 NL
Meer informatie

Didactische pakketen met betrekking tot levensbeschouwing om bij jongeren weerstand op te bouwen tegen schadelijke polarisatie

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info