Tools & tips
11 september 2019

Handleiding: van polarisatie naar verbinding in buurten

KIS ontwikkelt handreiking, stappenplan en praktijkvoorbeelden

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? Het Nederlandse Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.

In deze handreiking staat een stappenplan met checklists en adviezen om te komen tot een effectieve analyse van polarisatie en een keuze voor passende interventies. Naast het in kaart brengen van de problematiek (vormen polarisatie, oorzaken, betrokken groepen, locaties, fasen) geeft de handreiking ook informatie en handvatten voor verschillende vervolgstappen:

  • Wat moet er gebeuren om polarisatie tegen te gaan of te voorkomen en hoe worden de verbindingen/cohesie tussen bevolkingsgroepen versterkt (oplossingsrichtingen)?
  • Welke concrete interventies kan je inzetten bij verschillende vormen van polarisatie?
  • Analyse en duiding van ‘witte vlekken’ in het lokaal beleid om polarisatie te voorkomen. Volstaat het huidige beleid? Is het nodig om het te intensiveren, en welke aanpakken passen daarbij?

Praktijkvoorbeelden

In de handreiking staan concrete praktijkvoorbeelden van interventies die in buurten kunnen worden ingezet om polarisatie te verminderen en verbinding en cohesie tussen groepen te versterken. Deze praktijkvoorbeelden staan ook in een apart document, dat kan je hier vinden.

Volgende voorbeelden komen aan bod:

  • Praktijkvoorbeelden voor het verbeteren van contact/omgang/begrip in de directe woonomgeving
  • Praktijkvoorbeelden voor het bevorderen van ontmoeting en begrip op straat-, plein- en buurtniveau
  • Praktijkvoorbeelden voor het bevorderen van positief gedrag van kinderen en jongeren, rolmodellen, conflicthantering
  • Praktijkvoorbeelden om sociale controle, collectieve weerbaarheid en basisveiligheid in de buurt te vergroten
  • Praktijkvoorbeelden afkomstig van gemeentelijke (wijkoverstijgende) aanpakken en programma’s

Analyse-instrument

Daarnaast is er een verkorte handreiking waarin het stappenplan met behulp van checklists praktisch toepasbaar is gemaakt voor bespreking in bijvoorbeeld een buurtoverleg. Buurtprofessionals en wijkcoördinatoren kunnen zo samen met collega’s uit verschillende domeinen (sociaal, veilig, onderwijs, zorg) snel en effectief aan de slag. Dit analyse-instrument vind je hier.

Auteur: Ron van Wonderen, Kennisplatform Integratie & Samenleving

Ontdek het Kennisplatform Integratie & Samenleving

Doel van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. De onderwerpkeuze bepaalt het platform door eigen kennis en inzicht én door de kennisbehoefte vanuit het werkveld en de samenleving.

Praktijkvoorbeelden

Burger

Hoe omgaan met online polarisatie?

Onderzoeker Nathalie van Raemdonck geeft haar advies over hoe je online moet omgaan met polarisatie

Meer info
Burger

Wanneer reageren bij online polarisatie?

Ook online ontstaat er veel polarisatie. Wat moet je doen wanneer je dit ziet gebeuren?

Meer info
Onderwijsprofessional

Hoe omgaan met polarisatie in de klas?

Leerkracht Angelique Hoogstoel geeft haar inzichten over hoe je gepolariseerde thema's kan bespreken in een diverse klaspraktijk.

Meer info