Zoeken
Tools & tips
11 september 2019

Controverses en tegenstellingen zijn eigen aan democratische samenlevingen. In een democratie houden we er nu eenmaal vaak uiteenlopende meningen op na. Toch is het niet altijd makkelijk om controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas.

Sommige thema’s zijn erg gevoelig en roepen sterke emoties op bij leerlingen. Als je niet oplet, stuift je klas snel op.

Niettemin is de school de plaats bij uitstek om jongeren te leren omgaan met meningsverschillen en tegenstellingen. In de klas treffen jongeren met verschillende achtergronden elkaar en brengen ze op duurzame manier samen tijd door. Dat maakt van klassen krachtige omgevingen om met leerlingen te werken rond moeilijke thema’s.

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. In deze infofiche reiken we enkele mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Download 'Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Meer info

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Meer info