Tools & tips
11 september 2019

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Controverses en tegenstellingen zijn eigen aan democratische samenlevingen. In een democratie houden we er nu eenmaal vaak uiteenlopende meningen op na. Toch is het niet altijd makkelijk om controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas.

Sommige thema’s zijn erg gevoelig en roepen sterke emoties op bij leerlingen. Als je niet oplet, stuift je klas snel op.

Niettemin is de school de plaats bij uitstek om jongeren te leren omgaan met meningsverschillen en tegenstellingen. In de klas treffen jongeren met verschillende achtergronden elkaar en brengen ze op duurzame manier samen tijd door. Dat maakt van klassen krachtige omgevingen om met leerlingen te werken rond moeilijke thema’s.

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. In deze infofiche reiken we enkele mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Download 'Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Burger, Onderwijsprofessional

Hoe onderzoek je een gepolariseerd thema?

Marie Figoureux gebruikte cartoons om tijdens haar doctoraatsonderzoek een scherper inzicht te kunnen formuleren met betrekking tot het onderwerp radicalisering, een sterk gepolariseerd thema

Meer info
Burger

Kan je als journalist depolariseren?

Tim Verheyden, journalist, presentator en reportagemaker legt als journalist de focus op polarisatie, desinformatie en fake news. Hoe gaat hij om met toxische polarisatie en het verhoogde wantrouwen naar de journalistiek?

Meer info
Onderwijsprofessional

Nieuwe Podcast: Clash in de Klas

Wij-Zij ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe podcast, een samenwerking van het Hannah Arendt Instituut, Knack, GO! Gemeenschapsonderwijs en het Vlaams VredesInstituut.

Meer info