Tools & tips
11 september 2019

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Controverses en tegenstellingen zijn eigen aan democratische samenlevingen. In een democratie houden we er nu eenmaal vaak uiteenlopende meningen op na. Toch is het niet altijd makkelijk om controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas.

Sommige thema’s zijn erg gevoelig en roepen sterke emoties op bij leerlingen. Als je niet oplet, stuift je klas snel op.

Niettemin is de school de plaats bij uitstek om jongeren te leren omgaan met meningsverschillen en tegenstellingen. In de klas treffen jongeren met verschillende achtergronden elkaar en brengen ze op duurzame manier samen tijd door. Dat maakt van klassen krachtige omgevingen om met leerlingen te werken rond moeilijke thema’s.

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. In deze infofiche reiken we enkele mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Download 'Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info