Tools & tips
11 september 2019

Infofiche ‘Controversiële onderwerpen in het leerplan’

De eindtermen en leerplannen geven aan welke kennis en vaardigheden je verondersteld wordt over te brengen aan je leerlingen. Als leerkracht beschik je over een grote mate van vrijheid om dat in de praktijk te doen. Toch ligt de inhoud die je moet overdragen in sommige gevallen wel vast.

Bij onderwerpen zoals koloniaal geweld of de Holocaust is minimalisering of ontkenning van historische feiten bijvoorbeeld ongepast of zelfs onaanvaardbaar. Ook bij thema’s zoals de evolutietheorie steunt de leerstof op wetenschappelijk onderbouwde bevindingen. In die gevallen ga je over de inhoud geen compromissen aan.

Toch kunnen ook deze leerinhouden op verhitte discussies of weerstand bij leerlingen stuiten. Wat doe je wanneer leerlingen grondig onderbouw­ de wetenschappelijke bevindingen ontkennen? Hoe ga je om met conflict of verzet wanneer je ‘gevestigde’ wetenschappelijke theorieën doceert? Deze infofiche biedt enkele pedagogische en didactische handvatten aan.

Download 'Controversiële onderwerpen in het leerplan'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Burger, Onderwijsprofessional

Hoe onderzoek je een gepolariseerd thema?

Marie Figoureux gebruikte cartoons om tijdens haar doctoraatsonderzoek een scherper inzicht te kunnen formuleren met betrekking tot het onderwerp radicalisering, een sterk gepolariseerd thema

Meer info
Burger

Kan je als journalist depolariseren?

Tim Verheyden, journalist, presentator en reportagemaker legt als journalist de focus op polarisatie, desinformatie en fake news. Hoe gaat hij om met toxische polarisatie en het verhoogde wantrouwen naar de journalistiek?

Meer info
Onderwijsprofessional

Nieuwe Podcast: Clash in de Klas

Wij-Zij ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe podcast, een samenwerking van het Hannah Arendt Instituut, Knack, GO! Gemeenschapsonderwijs en het Vlaams VredesInstituut.

Meer info