Tools & tips
11 september 2019

Infofiche ‘Controversiële onderwerpen in het leerplan’

De eindtermen en leerplannen geven aan welke kennis en vaardigheden je verondersteld wordt over te brengen aan je leerlingen. Als leerkracht beschik je over een grote mate van vrijheid om dat in de praktijk te doen. Toch ligt de inhoud die je moet overdragen in sommige gevallen wel vast.

Bij onderwerpen zoals koloniaal geweld of de Holocaust is minimalisering of ontkenning van historische feiten bijvoorbeeld ongepast of zelfs onaanvaardbaar. Ook bij thema’s zoals de evolutietheorie steunt de leerstof op wetenschappelijk onderbouwde bevindingen. In die gevallen ga je over de inhoud geen compromissen aan.

Toch kunnen ook deze leerinhouden op verhitte discussies of weerstand bij leerlingen stuiten. Wat doe je wanneer leerlingen grondig onderbouw­ de wetenschappelijke bevindingen ontkennen? Hoe ga je om met conflict of verzet wanneer je ‘gevestigde’ wetenschappelijke theorieën doceert? Deze infofiche biedt enkele pedagogische en didactische handvatten aan.

Download 'Controversiële onderwerpen in het leerplan'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Burger

Hoe omgaan met online polarisatie?

Onderzoeker Nathalie van Raemdonck geeft haar advies over hoe je online moet omgaan met polarisatie

Meer info
Burger

Wanneer reageren bij online polarisatie?

Ook online ontstaat er veel polarisatie. Wat moet je doen wanneer je dit ziet gebeuren?

Meer info
Onderwijsprofessional

Hoe omgaan met polarisatie in de klas?

Leerkracht Angelique Hoogstoel geeft haar inzichten over hoe je gepolariseerde thema's kan bespreken in een diverse klaspraktijk.

Meer info