Tools & tips
11 september 2019

Infofiche ‘Controversiële onderwerpen in het leerplan’

De eindtermen en leerplannen geven aan welke kennis en vaardigheden je verondersteld wordt over te brengen aan je leerlingen. Als leerkracht beschik je over een grote mate van vrijheid om dat in de praktijk te doen. Toch ligt de inhoud die je moet overdragen in sommige gevallen wel vast.

Bij onderwerpen zoals koloniaal geweld of de Holocaust is minimalisering of ontkenning van historische feiten bijvoorbeeld ongepast of zelfs onaanvaardbaar. Ook bij thema’s zoals de evolutietheorie steunt de leerstof op wetenschappelijk onderbouwde bevindingen. In die gevallen ga je over de inhoud geen compromissen aan.

Toch kunnen ook deze leerinhouden op verhitte discussies of weerstand bij leerlingen stuiten. Wat doe je wanneer leerlingen grondig onderbouw­ de wetenschappelijke bevindingen ontkennen? Hoe ga je om met conflict of verzet wanneer je ‘gevestigde’ wetenschappelijke theorieën doceert? Deze infofiche biedt enkele pedagogische en didactische handvatten aan.

Download 'Controversiële onderwerpen in het leerplan'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info