Tools & tips
09 oktober 2019

Handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’

De handleiding van de Nederlandse Stichting School & Veiligheid helpt docenten bij het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas. Het biedt theoretische en praktische informatie waardoor je makkelijker met leerlingen kunt praten en leert omgaan met lastige situaties.

Docenten spelen een cruciale rol om maatschappelijk gevoelige onderwerpen zó te bespreken, dat het betekenisvolle leermomenten worden voor leerlingen over hoe we met elkaar in deze diverse wereld samenleven. Het voeren van een gesprek over maatschappelijk gevoelige onderwerpen – zoals vrijheid van meningsuiting, vluchtelingenproblematiek, extremisme en seksuele diversiteit – gaat echter vaak gepaard met dilemma’s en onzekerheden bij docenten.

Hulpmiddel

De handleiding helpt u bij het voorbereiden van een gesprek over een gevoelig onderwerp met de leerlingen in de klas. Naast een theoretisch kader bevat de handleiding opdrachten waarmee u oefent in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • een hulpmiddel voor de voorbereiding en de evaluatie van het gesprek;
  • verschillende typen gespreksaanpakken;
  • diverse docentrollen;
  • aandachtspunten bij de uitvoering van het gesprek,
  • tips voor het omgaan met ‘oververhitting’ in het gesprek
  • tips voor het stellen van open vragen in het gesprek.

Download de handleiding hier

Meer weten?

Lees verder op de site van Nederlandse Stichting School & Veiligheid

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info