Tools & tips
09 oktober 2019

Handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’

De handleiding van de Nederlandse Stichting School & Veiligheid helpt docenten bij het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas. Het biedt theoretische en praktische informatie waardoor je makkelijker met leerlingen kunt praten en leert omgaan met lastige situaties.

Docenten spelen een cruciale rol om maatschappelijk gevoelige onderwerpen zó te bespreken, dat het betekenisvolle leermomenten worden voor leerlingen over hoe we met elkaar in deze diverse wereld samenleven. Het voeren van een gesprek over maatschappelijk gevoelige onderwerpen – zoals vrijheid van meningsuiting, vluchtelingenproblematiek, extremisme en seksuele diversiteit – gaat echter vaak gepaard met dilemma’s en onzekerheden bij docenten.

Hulpmiddel

De handleiding helpt u bij het voorbereiden van een gesprek over een gevoelig onderwerp met de leerlingen in de klas. Naast een theoretisch kader bevat de handleiding opdrachten waarmee u oefent in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • een hulpmiddel voor de voorbereiding en de evaluatie van het gesprek;
  • verschillende typen gespreksaanpakken;
  • diverse docentrollen;
  • aandachtspunten bij de uitvoering van het gesprek,
  • tips voor het omgaan met ‘oververhitting’ in het gesprek
  • tips voor het stellen van open vragen in het gesprek.

Download de handleiding hier

Meer weten?

Lees verder op de site van Nederlandse Stichting School & Veiligheid

Praktijkvoorbeelden

Burger, Onderwijsprofessional

Hoe onderzoek je een gepolariseerd thema?

Marie Figoureux gebruikte cartoons om tijdens haar doctoraatsonderzoek een scherper inzicht te kunnen formuleren met betrekking tot het onderwerp radicalisering, een sterk gepolariseerd thema

Meer info
Burger

Kan je als journalist depolariseren?

Tim Verheyden, journalist, presentator en reportagemaker legt als journalist de focus op polarisatie, desinformatie en fake news. Hoe gaat hij om met toxische polarisatie en het verhoogde wantrouwen naar de journalistiek?

Meer info
Onderwijsprofessional

Nieuwe Podcast: Clash in de Klas

Wij-Zij ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe podcast, een samenwerking van het Hannah Arendt Instituut, Knack, GO! Gemeenschapsonderwijs en het Vlaams VredesInstituut.

Meer info