Tools & tips
11 september 2019

Infofiche ‘Reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies’

Een leerling maakt een vrouwonvriendelijke of racistische opmerking. Leerlingen weigeren na een aanslag een minuut stilte te houden. Of plots barst een verhitte discussie los over een gevoelige maatschappelijke kwestie. Hoe reageer je? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert, terwijl je toch probeert een gesprek aan te gaan?

De uitdaging is groot, want je moet vrijwel onmiddellijk een aantal vragen beantwoorden:

  • Hoe schat je de situatie en klasdynamiek in? Gaat het om een confronterende uitspraak of verhitte discussie die je eventueel kan ombuigen tot een open gesprek, of is er meer aan de hand – bijvoorbeeld polarisatie?
  • Welke positie neem je in? Ga je in discussie met de leerling of probeer je een gesprek op gang te krijgen zonder zelf onmiddellijk stelling in te nemen?
  • Hoe zit het met de veiligheid van de klas? Zijn er leerlingen die zich terugtrekken en zwijgen? Die de klas misschien als een onveilige ruimte ervaren?

In deze infofiche geeft onderzoeker Maarten Van Alstein van het Vlaams Vredesinstituut enkele richtingwijzers over hoe je kan reageren wanneer je klas plots op stelten staat na een confronterende uitspraak of door een verhitte discussie.

Bekijk de infofiche 'Omgaan met controverse en polarisatie in de klas'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Burger

Hoe omgaan met online polarisatie?

Onderzoeker Nathalie van Raemdonck geeft haar advies over hoe je online moet omgaan met polarisatie

Meer info
Burger

Wanneer reageren bij online polarisatie?

Ook online ontstaat er veel polarisatie. Wat moet je doen wanneer je dit ziet gebeuren?

Meer info
Onderwijsprofessional

Hoe omgaan met polarisatie in de klas?

Leerkracht Angelique Hoogstoel geeft haar inzichten over hoe je gepolariseerde thema's kan bespreken in een diverse klaspraktijk.

Meer info