Zoeken
Tools & tips
11 september 2019

Infofiche ‘Reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies’

Een leerling maakt een vrouwonvriendelijke of racistische opmerking. Leerlingen weigeren na een aanslag een minuut stilte te houden. Of plots barst een verhitte discussie los over een gevoelige maatschappelijke kwestie. Hoe reageer je? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert, terwijl je toch probeert een gesprek aan te gaan?

De uitdaging is groot, want je moet vrijwel onmiddellijk een aantal vragen beantwoorden:

  • Hoe schat je de situatie en klasdynamiek in? Gaat het om een confronterende uitspraak of verhitte discussie die je eventueel kan ombuigen tot een open gesprek, of is er meer aan de hand – bijvoorbeeld polarisatie?
  • Welke positie neem je in? Ga je in discussie met de leerling of probeer je een gesprek op gang te krijgen zonder zelf onmiddellijk stelling in te nemen?
  • Hoe zit het met de veiligheid van de klas? Zijn er leerlingen die zich terugtrekken en zwijgen? Die de klas misschien als een onveilige ruimte ervaren?

In deze infofiche geeft onderzoeker Maarten Van Alstein van het Vlaams Vredesinstituut enkele richtingwijzers over hoe je kan reageren wanneer je klas plots op stelten staat na een confronterende uitspraak of door een verhitte discussie.

Bekijk de infofiche 'Omgaan met controverse en polarisatie in de klas'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Inzicht in (de)polarisatie rond Sinterklaasintocht

Meer info

Handboekenvergelijking Israël-Palestina: kijken door elkaars bril

Meer info

Zelfmoord leidt tot polarisatie in moskee

Meer info