Tools & tips
11 september 2019

Infofiche ‘Reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies’

Een leerling maakt een vrouwonvriendelijke of racistische opmerking. Leerlingen weigeren na een aanslag een minuut stilte te houden. Of plots barst een verhitte discussie los over een gevoelige maatschappelijke kwestie. Hoe reageer je? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert, terwijl je toch probeert een gesprek aan te gaan?

De uitdaging is groot, want je moet vrijwel onmiddellijk een aantal vragen beantwoorden:

  • Hoe schat je de situatie en klasdynamiek in? Gaat het om een confronterende uitspraak of verhitte discussie die je eventueel kan ombuigen tot een open gesprek, of is er meer aan de hand – bijvoorbeeld polarisatie?
  • Welke positie neem je in? Ga je in discussie met de leerling of probeer je een gesprek op gang te krijgen zonder zelf onmiddellijk stelling in te nemen?
  • Hoe zit het met de veiligheid van de klas? Zijn er leerlingen die zich terugtrekken en zwijgen? Die de klas misschien als een onveilige ruimte ervaren?

In deze infofiche geeft onderzoeker Maarten Van Alstein van het Vlaams Vredesinstituut enkele richtingwijzers over hoe je kan reageren wanneer je klas plots op stelten staat na een confronterende uitspraak of door een verhitte discussie.

Bekijk de infofiche 'Omgaan met controverse en polarisatie in de klas'
van het Vlaamse Vredesinstituut

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info