Tools & tips
22 september 2021

Euroguide: Nieuwe handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren

Internationale samenwerking van verschillende Europese onderwijskoepels geven advies

Jongeren worden alsmaar meer blootgesteld aan polariserende informatiestromen via verschillende media. De spanningen die hiermee gepaard gaan vinden ook hun weg naar klaslokalen en jeugdorganisaties. Vijf landen, Belgiƫ, Italiƫ, Hongarije, Zweden en Nederland, hebben daarom samengewerkt om een online toolkit te ontwikkelen voor professionals in de eerste lijn. Deze zal op een effectieve manier professionals versterken in hun capaciteit om radicalisering en polarisatie bij jongeren tegen te gaan.

De online toolkit EUROGUIDE werd ontwikkeld door het GO!, onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap, in samenwerking met de European Foundation for Democracy & Ceapire. Karin Heremans, directrice van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen en partner in het Wij-Zij Netwerk, trekt het Euroguide project voor Vlaanderen. De EUROGUIDE werkt als een (interactieve) handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren.

Hoe gaat de Euroguide te werk?

Allereerst kan je een online trainingsprogramma volgen om het gebruik van de Euroguide te vereenvoudigen. Vervolgens ga je aan de slag met de handleiding zelf, een bundeling van expertise en gesprekken met verschillende focusgroepen over heel Vlaanderen. De drie grote luiken zijn ‘Samenleven’, ‘Gender & Identiteit’ en ‘Samenleving & Ideologie’. Je kan zowel de interactieve versie volgen als de pdf-handleiding downloaden. De Euroguide verhoogt op die manier het bewustzijn bij professionals, biedt verschillende methodes aan en promoot alternatieve stemmen en perspectieven. Ten slotte is er een quiz ontwikkeld – een test om te zien hoe goed jouw groep jongeren omgaat met polarisatie en fake news.

Waarom Euroguide?

De Europese Commissie (DG-Home) wil het beleid omtrent preventie en opvolging radicalisering van onderuit voeden en stimuleert een multidisciplinaire aanpak tussen verschillende beleidsniveaus. Stijn Sieckelinck, pedagoog die onderzoek uitvoert naar radicalisering bij jongeren, zegt in De Standaard dat hij zich zorgen maakt om Vlaanderen: ‘Veel leerkrachten en scholen zijn blij dat er geen discussies zijn. Dat past bij hun reputatie of ze zijn blij dat ze zich op de les kunnen focussen. Maar als leerkrachten netelige kwesties vermijden en het debat niet aangaan, is dat tekortschieten.’

Sieckelinck ziet dat er heel wat beweegt bij jongeren, van anti-LGBTI beweging stickers tot leerkrachten die bedreigd worden. Hij merkt een jonge bevolking op dat druk op zoek is naar een moreel kompas: ‘Ze vindt dat vaak niet thuis, niet op straat en niet op het internet. Een school moet die taak opnemen, anders gaan die jongeren het toch elders zoeken en stimuleer je polarisering.’

Bron: ‘Leraar die debat niet aangaat, schiet tekort’ – De standaard

Praktijkvoorbeelden

Burger

Hoe omgaan met online polarisatie?

Onderzoeker Nathalie van Raemdonck geeft haar advies over hoe je online moet omgaan met polarisatie

Meer info
Burger

Wanneer reageren bij online polarisatie?

Ook online ontstaat er veel polarisatie. Wat moet je doen wanneer je dit ziet gebeuren?

Meer info
Onderwijsprofessional

Hoe omgaan met polarisatie in de klas?

Leerkracht Angelique Hoogstoel geeft haar inzichten over hoe je gepolariseerde thema's kan bespreken in een diverse klaspraktijk.

Meer info