Tools & tips
31 augustus 2021

No Cap: Hoe kan je leerlingen kritisch leren omgaan met informatie?

No Cap is een nieuw ontwikkelde training om leerkrachten betere inzichten te geven hoe om te gaan met leerlingen die geconfronteerd worden met polariserende berichten, nepnieuws en extremistische boodschappen.

No Cap is jongerentaal voor "ik lieg niet, ik vertel de waarheid." Open en heldere communicatie is essentieel voor een fijne klasomgeving. Maar jongeren zijn nog erg beïnvloedbaar door polariserende berichten van buitenaf. Meer en meer kunnen hierdoor heftige klasdiscussies ontstaan, met ongenuanceerde uitspraken die de klas verdeelt in een wij-zij kamp - erg schadelijk voor een open klassfeer. Maar hoe moet je als leerkracht hier mee omgaan?

No Cap is een gratis online vorming voor leerkrachten, met de bedoeling om betere inzichten te verschaffen hoe om te gaan met polarisatie in een klaslokaal. Het project is ontwikkeld door de gebundelde krachten van  Onderwijs Vlaanderen, Klasse, Mediawijs, Cirra en het Centrum voor Politicologie van de KULeuven. No Cap biedt naast meerdere leerlijnen voor leerkrachten ook lesmateriaal aan dat je kan gebruiken om het over nepnieuws te hebben in de klas. Lessen die bevorderlijk zijn voor het kritisch denkvermogen van leerlingen.

Modules

In verschillende modules komt de training tegemoet aan de vele vragen van leerkrachten. Na de introductie over hoe polarisering werkt leggen ze de focus op redenen waarom je ook preventief aan de slag moet gaan met polariserende onderwerpen. Vervolgens leer je hoe sluimerende conflicten boven water te halen en te behandelen. Ook volgt er een vorming hoe om te gaan met extreme uitspraken en conflicten. Afsluitend wordt de focus gelegd op hoe omgaan met radicalisering dat maar blijft escaleren – wat als je sommige leerlingen maar niet kunt bereiken, al jouw goede intenties tevergeefs?

Elke leerlijn duurt ongeveer anderhalf uur en jouw resultaten worden automatisch opgeslagen. Houd je vragen bij, want de makers organiseren ook drie Q&A sessies over de thema’s van de vorming: manipulatie vs. waarheid, polarisatie en identiteit in een diverse samenleving. Respectievelijk op 13 en 20 september en 25 oktober.

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info