Tools & tips
31 augustus 2021

No Cap: Hoe kan je leerlingen kritisch leren omgaan met informatie?

No Cap is een nieuw ontwikkelde training om leerkrachten betere inzichten te geven hoe om te gaan met leerlingen die geconfronteerd worden met polariserende berichten, nepnieuws en extremistische boodschappen.

No Cap is jongerentaal voor "ik lieg niet, ik vertel de waarheid." Open en heldere communicatie is essentieel voor een fijne klasomgeving. Maar jongeren zijn nog erg beïnvloedbaar door polariserende berichten van buitenaf. Meer en meer kunnen hierdoor heftige klasdiscussies ontstaan, met ongenuanceerde uitspraken die de klas verdeelt in een wij-zij kamp - erg schadelijk voor een open klassfeer. Maar hoe moet je als leerkracht hier mee omgaan?

No Cap is een gratis online vorming voor leerkrachten, met de bedoeling om betere inzichten te verschaffen hoe om te gaan met polarisatie in een klaslokaal. Het project is ontwikkeld door de gebundelde krachten van  Onderwijs Vlaanderen, Klasse, Mediawijs, Cirra en het Centrum voor Politicologie van de KULeuven. No Cap biedt naast meerdere leerlijnen voor leerkrachten ook lesmateriaal aan dat je kan gebruiken om het over nepnieuws te hebben in de klas. Lessen die bevorderlijk zijn voor het kritisch denkvermogen van leerlingen.

Modules

In verschillende modules komt de training tegemoet aan de vele vragen van leerkrachten. Na de introductie over hoe polarisering werkt leggen ze de focus op redenen waarom je ook preventief aan de slag moet gaan met polariserende onderwerpen. Vervolgens leer je hoe sluimerende conflicten boven water te halen en te behandelen. Ook volgt er een vorming hoe om te gaan met extreme uitspraken en conflicten. Afsluitend wordt de focus gelegd op hoe omgaan met radicalisering dat maar blijft escaleren – wat als je sommige leerlingen maar niet kunt bereiken, al jouw goede intenties tevergeefs?

Elke leerlijn duurt ongeveer anderhalf uur en jouw resultaten worden automatisch opgeslagen. Houd je vragen bij, want de makers organiseren ook drie Q&A sessies over de thema’s van de vorming: manipulatie vs. waarheid, polarisatie en identiteit in een diverse samenleving. Respectievelijk op 13 en 20 september en 25 oktober.

Praktijkvoorbeelden

Burger, Onderwijsprofessional

Hoe onderzoek je een gepolariseerd thema?

Marie Figoureux gebruikte cartoons om tijdens haar doctoraatsonderzoek een scherper inzicht te kunnen formuleren met betrekking tot het onderwerp radicalisering, een sterk gepolariseerd thema

Meer info
Burger

Kan je als journalist depolariseren?

Tim Verheyden, journalist, presentator en reportagemaker legt als journalist de focus op polarisatie, desinformatie en fake news. Hoe gaat hij om met toxische polarisatie en het verhoogde wantrouwen naar de journalistiek?

Meer info
Onderwijsprofessional

Nieuwe Podcast: Clash in de Klas

Wij-Zij ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe podcast, een samenwerking van het Hannah Arendt Instituut, Knack, GO! Gemeenschapsonderwijs en het Vlaams VredesInstituut.

Meer info