Tools & tips
08 maart 2023

Nieuwe handreiking polarisatie voor lokale besturen

Een houvast om sluimerende spanningen vroegtijdig te detecteren en een actieplan op te stellen voor de toekomst

De ene crisis is nog maar net een beetje gezakt of we staan alweer voor een nieuwe uitdaging: de klimaatcrisis, de opvangcrisis, het conflict in Afghanistan, Oekraïne, de energiecrisis … Burgers krijgen veel info binnen die voeding kan geven aan toxisch gepolariseerde meningen. Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? Hoe ga je als lokaal bestuur om met verdeeldheid tussen (groepen) burgers? Waarom en hoe werk je hier een effectief beleid rond uit, dat inspeelt op de concrete situatie en context? Hoe kan je dit inpassen in een meerjarenplan of actieplan?

Elke lokale situatie vraagt om een andere aanpak. Het Agentschap Integratie en Inburgering werkte een handreiking uit voor lokale besturen die maatschappelijke spanningen stapsgewijs willen aanpakken, samen met inwoners en belanghebbenden.

Meer informatie
Handreiking Polarisatie

Agentschap Integratie & Inburgering

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info