Tools & tips
05 juli 2023

Hoe omgaan met maatschappelijke spanningen op school?

Nieuw stappenplan ontwikkeld door Agentschap Integratie & Inburgering brengt inzichten

Standpunten, conflicten en spanningen die voorkomen in de samenleving komen ook de school binnen. Jongeren in het secundair onderwijs zijn meer vatbaar voor wij-zij-denken of voor polariserend discours over uiteenlopende thema’s. Hoe pak je maatschappelijke spanningen aan binnen je school/scholengemeenschap? En hoe werk je een open schoolklimaat uit? Het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelde samen met (onderwijs)experten een stappenplan. Analyseer de polarisatie op school en pak het snel en effectief aan.

Praktijkvoorbeelden

Burger

Wat is het belang van inclusief taalgebruik bij polarisatie?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Van Safe Spaces naar Brave Spaces?

Een safe space kan aanzet geven tot cancel culture. Als antwoord hierop suggereren experten diversiteitsbeleid de oprichting van brave spaces. Maar wat zijn brave spaces precies? Wat zijn de verschillen met safe spaces? En staan die twee in tegenstelling tot elkaar, of op een spectrum naast elkaar?

Meer info
Ambtenaar, Burger, Onderwijsprofessional

Hoe kan een herstelgerichte stad burgers verbinden?

Leuven Restorative City is een organisatie die zich laat inspireren door praktijken uit het herstelrecht om het eigenaarschap van conflicten terug te geven aan betrokken binnen het kader van herstel. Maar hoe werkt dat precies?

Meer info