Hoe verhouden controverse, conflict en polarisatie zich tot elkaar?

Controverse over gevoelige thema’s kan gemakkelijk leiden tot polarisatie en uiteindelijk ook voor conflict zorgen. De kruistochten, het nazisme, de evolutietheorie of politiek en verkiezingen kunnen zeer controversiële thema’s zijn in een klas. Als de leerkracht deze controverse niet in de hand houdt, neemt de kans op polarisatie toe. De klas dreigt zich dan in kampen op te splitsen. Emoties nemen dan de overhand. De polarisatie zou dan kunnen uitmonden in een echt conflict dat zich bijvoorbeeld verderzet tijdens de pauze op de speelplaats.

Anderzijds kan een conflict tussen twee mensen ook aan de basis liggen van polarisatie tussen groepen van medestanders en tegenstanders.

Controverse, conflict en polarisatie zijn op die manier nauw met elkaar verbonden en het vraagt heel wat vaardigheden en inzicht om situaties niet te laten escaleren.