Hoe verhoudt radicalisering zich tot polarisatie?

Radicalisering is een proces. Het is “de groeiende bereidheid tot het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die op gespannen voet staan met de democratische rechtsorde en/of waarbij ondemocratische middelen worden ingezet” (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2006, p. 119).

Radicalisering kan leiden tot extremisme dat uiteindelijk uitmondt in geweld. Polarisatie kan in dat proces een belangrijke rol spelen. Tegenstellingen en verschil worden steeds scherper en extremer verwoord en leiden op die manier een radicalisering van de deelnemers in. Polarisatie kan je dus zien als een katalysator in het proces van individuele radicalisering.