Wat is racisme en discriminatie? Hoe verhoudt het zich tot polarisatie?

Een racist voelt zich superieur ten aanzien van iemand met een andere ‘raciale’ achtergrond. Onze wetgeving omvat vijf zogenoemde ‘raciale criteria’: nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. Discriminatie doet zich dan voor wanneer je op basis daarvan bijvoorbeeld een leerling niet dezelfde kansen geeft als een andere leerling, je iemand met een andere huidskleur niet in dienst wil nemen of je huis niet wil verhuren aan migranten. Racisme en discriminatie baseren zich dus op (vermeende) verschillen in identiteit. Het zijn dus bijzonder felle uitingsvormen van wij-zij denken en polarisatie.