Welke rol spelen media in polarisatie?

Wanneer wordt gezocht naar een schuldige aan polarisatie, wordt vaak met de vinger gewezen naar de media. Het klopt inderdaad dat media in het algemeen en de journalistiek in het bijzonder heel vaak brandstof leveren aan de polarisatie. De huidige snelheid van (sociale) media zorgt ervoor dat ook de polarisatie exponentieel toe kan nemen.

Media hebben vaak de neiging om alleen pushers met zeer uitgesproken meningen aan het woord te laten. Die meningen worden tegen elkaar uitgespeeld, alsof dit een representatieve weergave is van het publiek debat. Deze voorstelling laat geen ruimte voor nuance of de stemmen van het midden. Daardoor versterken de media de polarisatie en de verwijdering. Media zijn daarom eerder katalysator dan een oorzaak van polarisatie.

In sommige gevallen kan media uiteraard wel een oorzaak zijn van polarisatie. Denk maar aan de bijzonder schadelijke rol van radiozender ‘Mille Collines’ die tijdens de genocide in Rwanda begin jaren 90, zelf actief haat verspreidde en opriep tot de moord op alle Tutsi’s en gematigde Hutu’s.