Agenda

2/12 Frictiefest met Bart Brandsma

  • 02/12/2022
  • De Bib Leuven, Rijschoolstraat 4

Op 2 december organiseert Wij-Zij in samenwerking met verschillende partners een studiedag over polarisatie met keynote speaker Bart Brandsma, keuzesessies van verschillende bevlogen polarisatie-experten en een slotwoord van Leuvens schepen voor onderwijs en diversiteit Lalynn Wadera.

Coronarellen. Schelden op het internet en online haatspraak. Kampen die tegenover elkaar staan in de klas of op de werkvloer. Spanning over de komst van windmolens of vluchtelingen. Beeldvorming die discriminatie aanwakkert... ​Woelige tijden zorgen voor uitgesproken meningen en verdeeldheid. Polarisatie, niet makkelijk als je met mensen werkt. Hoe ga je om met deze spanningen?

Programma

  • We openen de studiedag met een keynote van hoofdspreker Bart Brandsma. Ongeveer zes jaar geleden schreef hij het invloedrijke boek “Polarisatie: inzicht in de dynamiek van wij-zij denken” waar hij een analytisch denkkader en strategieën verschaft om mensen te helpen beter om te gaan met polarisatievraagstukken. Vandaag vragen we hem hoe hij terugkijkt naar de voorbije vijf jaar, wat de invloed is geweest van deze strategie, wat hij vandaag zou willen benadrukken of eventueel veranderen en welke uitdagingen hij verder ziet naar de toekomst toe.
  • Vervolgens houden we drie rondes met elk vijf workshops van bevlogen polarisatie-experten die elk dieper ingaan op verschillende gepolariseerde thema’s, zoals bijvoorbeeld interreligieuze verschillen, framing en taalgebruik, politie en jongeren, trends in online extreemrechts of conflict in de klas.
  • Het slotwoord is voor Lalynn Wadera, Leuvens schepen voor onderwijs en diversiteit

Bezoek de programmapagina voor meer informatie: www.frictiefest.be

Frictiefest
Studiedag Polarisatie met Bart Brandsma

in samenwerking met Avansa Oost Brabant, VVSG, AGII, Departement Onderwijs en Vorming en de Stad Leuven