Agenda

Nieuwe lezingenreeks: “Het vrije woord: Aangeschoten wild? Of veel gedoe om (n)iets?”

  • 16/02/2023 - 25/05/2023
  • Vredescentrum Antwerpen

Geen enkele grondwettelijke vrijheid doet vandaag meer commotie opwaaien dan het “recht op vrije meningsuiting”. Bij zo goed als elke maatschappelijk discussie beroepen mensen zich op dit recht of klagen vol verontwaardiging haar vermeende beknotting aan. woord”. In deze lezingenreeks gaat vredescentrum Antwerpen dieper in op de vraag of het vrije woord steeds meer onder druk staat, of alles wel reuzegoed meevalt, en wat dat dan juist betekent: vrij spreken?

Het Vredescentrum organiseert jaarlijks twee lezingenreeksen voor haar volwassenwerking die aansluiten bij de twee basisprincipes die haar werking onderbouwen: herinneringseducatie enerzijds
en vredes- en burgerschapsopvoeding anderzijds. In het voorjaar staat de lezingenreeks steeds in functie van thema’s die gelinkt zijn aan vrede, burgerschap, democratisch samenleven en de principes die dit mogelijk maken en onderbouwen.

Wat staat er op het programma?

16/02| Lezing: Algemene introductie: Spreker: Walter Weyns (UA)

In de openingslezing op donderdag 16 februari is het woord aan Walter Weyns, professor sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Walter gaat dieper in op het idee dat er rond ‘spreken’ — en rond de tegenhanger ‘luisteren’ — tal van instituties zijn ontwikkeld, ieder met specifieke vrijheden en begrenzingen. Op deze manier tracht hij tot een beter begrip te komen van wat wij hier onder vrije meningsuiting verstaan. Dit, zoals hij het zelf stelt, is hoogst nodig, want het debat over vrije meningsuiting dreigt te ontsporen in een dovemansgesprek – en dat is een jammere zaak.

23/03| Debat: Zet politieke correctheid de vrije meningsuiting onder druk? Sprekers: Karen Celis (VUB), Anne Provoost (schrijfster)

Professor Karen Celis (VUB) en schrijfster Anne Provoost debatteren over hoe correct politiek taalgebruik, toegenomen polarisatie, nieuwe fenomeen zoals “woke”, overgevoeligheid en ideologisch dogma het debat over het vrije woord beïnvloeden. Zijn deze fenomenen zwaar overroepen, politiek gerecupereerd, en gaat het in feite om het natuurlijke proces van hoe we over zaken spreken in een veranderende samenleving? Of liggen in deze fenomenen inderdaad de kiemen voor serieuze belemmeringen van de vrije meningsuiting, open debat en sociaal opgelegde (zelf)censuur?

20/04| Vraaggesprek: Het vrije woord in de media Spreker: Bert Lauwers (Ombudsman VRT NWS)

Sinds dit jaar is Bert Lauwers de nieuwe nieuwsombudsman bij VRT NWS. Vanuit die functie krijgt hij vele vragen en verwerkt hij klachten over de berichtgeving. In dit vraaggesprek gaan we dieper in over hoe in news rooms en redacties met het vrije woord wordt omgegaan. Welke keuzes worden gemaakt? Wie wordt het woord gegeven? En welke ideeën en meningen krijgen ruimte om het bredere publiek te informeren of te beïnvloeden? Hoe gaat de media zelf om met fenomenen zoals ‘fake news’ en alternatieve communicatiekanalen die het niet altijd zo nauwgezet nemen met journalistieke deontologie? De toegenomen polarisering in de samenleving zorgt er ook voor dat de media steeds meer in het vizier wordt genomen. Termen als ‘establishment’ of ‘mainstream media’ vinden ook in onze contreien meer en meer ingang. Hoe gaat de media om met de toegenomen polarisering, bagatellisering van feiten, en het spanningsveld dat hier ontstaat met het recht op vrij spreken?

25/05| Debat: Haatspraak, het vrije woord en de Belgische wetgeving Sprekers: Liesbet Stevens (KUL), Koen Lemmens (KUL)

In dit debat gaan wordt er dieper ingegaan op de verankering en beperking van het vrije woord binnen het Belgische recht. Professor Koens Lemmens (KUL) en professor Liesbet Stevens (KUL) gaan met elkaar in debat over hoe wetgeving zoals de ‘antiracismewet’, ‘antidiscriminatiewet’ of de ‘genderwet’ invloed hebben gehad op de vrije meningsuiting. Is dit een goede zaak? waar liggen de grenzen? En, de mogelijks nog belangrijker vraag, werkt het in de eerste plaats effectief om woorden en meningen voor de rechtbank te plaatsen?

Schrijf je in
Lezingenreeks "Het vrije woord: Aangeschoten wild? Of veel gedoe om (n)iets?"

Georganiseerd door Vredescentrum Antwerpen